Vyjadrenie: MŠVVaM: Úspech veľtrhu ALMA MATER 2024 v Trnave

3. marca 2024 10:28
Bratislava 3. marca (TASR) - Podujatie ALMA MATER 2024 - miesto, kde si nájdeš svoju univerzitu po prvýkrát prepojilo maturantov a vysoké školy v Trnave. Počas jedného dňa si ponuku slovenských vysokých škôl pozrelo viac ako 1400 stredoškolákov z Trnavského kraja. Ďalší zo série mini-veľtrhov sa bude konať v Trenčíne. Prvý zo série mini-veľtrhov, ktoré organizuje ministerstvo školstva na zmiernenie odlivu mozgov zo Slovenska a takisto na propagáciu slovenských vysokých škôl sa konal koncom týždňa v Trnave. Viac ako 1400 žiakov z 22 stredných škôl Trnavského kraja, medzi ktorými boli nielen maturanti, ale aj žiaci predmaturitných ročníkov, sa stretli so zástupcami desiatich slovenských vysokých škôl. Tie im prezentovali ponuku odborov, informácie o škole, ale aj prínosy štúdia na danej univerzite. Mini-veľtrh slovenských vysokých škôl "ALMA MATER - miesto, kde si nájdeš svoju univerzitu" sa bude postupne konať v každom krajskom meste, a vytvorí tak unikátny priestor pre všetkých stredoškolákov na spoznanie ponuky vysokoškolského štúdia na Slovensku. "Cieľom veľtrhov je ukázať budúcim vysokoškolákom, že Slovensko má pestrú a kvalitnú ponuku študijných odborov. A že sa oplatí študovať doma. Navyše, k štúdiu na slovenských vysokých školách môžu získať aj motivačné štipendium," uviedol minister školstva, výskumu, vývoja a mládeže Tomáš Drucker. Ministerstvo chce tak pomôcť maturantom s výberom vysokej školy, zvýšiť povedomie o slovenských vysokých školách a prispieť k zníženiu odlivu mozgov. Stánok ministerstva školstva zároveň predstavil spomínaný tretí ročník štipendijnej schémy "Študujem doma, Slovensko ma odmení". Budúcoroční prváci majú možnosť získať 9000 eur a v niektorých prípadoch až 16.500 eur počas troch rokov štúdia na vysokej škole na Slovensku. Účasť je pre vystavovateľov aj pre návštevníkov bezplatná, dôležité je však sa vopred zaregistrovať cez emailovú adresu almamater@minedu.sk. Podmienky a podrobnosti o udeľovaní štipendií sa pre tento ročník ešte nastavujú, žiaci a pedagógovia, ktorí majú záujem dostať informácie ako prví, môžu vyplniť formulár cez https://forms.gle/N63nxgYWnACp6gxn7. TASR o tom informoval odbor komunikácie a marketingu Ministerstva školstva, výskumu, vývoja a mládeže (MŠVVaM) SR. Upozornenie: TASR zverejňuje vyhlásenia, stanoviská, oznámenia v pôvodnom znení, dodanom zadávateľom, bez redakčnej úpravy. Zverejňovanie vyhlásení, stanovísk a oznámení orgánov verejnej moci vykonáva TASR v zmysle § 3, ods. 5 zákona č. 385/2008 Z. z. o Tlačovej agentúre Slovenskej republiky ako službu vo verejnom záujme. hl
Všetko o agentúre
Spravodajský servis
Mobilné aplikácie
Videá
PR servis OTS
Fotografie
Audioservis
Archív a databázy
Monitoring