Vyjadrenie: Sudca Ladislav Duditš zastupuje Ústavný súd Slovenskej republiky...

1. marca 2024 12:33
Vyjadrenie: Sudca Ladislav Duditš zastupuje Ústavný súd Slovenskej republiky na medzinárodnej konferencii v Rige Bratislava 1. marca (TASR) - Medzinárodná konferencia s názvom "Úloha ústavných súdov pri konkretizácii spoločných hodnôt spájajúcich Európu" sa koná v lotyšskej Rige dnes 1. marca 2024. Ústavný súd Slovenskej republiky na nej zastupuje sudca Ladislav Duditš. Program konferencie prebieha v rámci dvoch panelových diskusií. Prvá je venovaná zosúladeniu ústavných identít členských štátov so spoločnými európskymi hodnotami s poukázaním na problémy súvisiace so správnou aplikáciou práva v zložitom mnohovrstevnom systéme vnútroštátneho práva, medzinárodného práva a práva Európskej únie. Druhá je zameraná na doktrínu európskeho konsenzu formujúceho európsky verejný poriadok s akcentom na judikatúru Európskeho súdu pre ľudské práva a judikatúru vnútroštátnych súdov členských štátov Európskej únie. TASR o tom informovala hovorkyňa Ústavného súdu SR Martina Ferencová. Upozornenie: TASR zverejňuje vyhlásenia, stanoviská, oznámenia v pôvodnom znení, dodanom zadávateľom, bez redakčnej úpravy. Zverejňovanie vyhlásení, stanovísk a oznámení orgánov verejnej moci vykonáva TASR v zmysle § 3, ods. 5 zákona č. 385/2008 Z. z. o Tlačovej agentúre Slovenskej republiky ako službu vo verejnom záujme. lef
Všetko o agentúre
Spravodajský servis
Mobilné aplikácie
Videá
PR servis OTS
Fotografie
Audioservis
Archív a databázy
Monitoring