Vyjadrenie: MH: Ministerská konferencia Svetovej obchodnej organizácie o...

29. februára 2024 18:34
Vyjadrenie: MH: Ministerská konferencia Svetovej obchodnej organizácie o úprave pravidiel svetového obchodu a intenzívnejšia spolupráca v ekonomickej a obchodnej oblasti so Spojenými arabskými emirátmi Bratislava 29. februára (TASR) - Štátny tajomník Ministerstva hospodárstva (MH) SR Vladimír Šimoňák v dňoch 26. – 28. februára 2024 zastupoval Slovensko na 13. ministerskej konferencii Svetovej obchodnej organizácie (WTO) v Abú Zabí. Zástupcovia 164 členských krajín WTO na nej diskutovali o reforme, ktorá zlepší fungovanie multilaterálneho obchodného systému a o budúcom smerovaní WTO. Cieľom 13. ministerskej konferencie WTO je dosiahnuť kompromisnú dohodu na prijatie rozsiahlej reformy WTO tak, aby i naďalej ostala kľúčovou multilaterálnou obchodnou platformou schopnou vytvárať pravidlá medzinárodného obchodu a bola schopná reagovať na výzvy 21. storočia. Významnou udalosťou počas konferencie bolo aj pristúpenie Východného Timoru a Komorského zväzu, čím sa členská základňa WTO rozšírila na 166 členov. Pred otvorením konferencie sa konalo i zasadnutie Rady ministrov Európskej únie (EÚ) zodpovedných za zahraničný obchod, na ktorom sa prijala spoločná pozícia EÚ k rokovaniam konferencie WTO. Medzi hlavné záujmy únie patrí reforma systému riešenia sporov, elektronický obchod a štruktúrovaná diskusia o štátnych zásahoch v oblasti priemyselnej politiky a životného prostredia. "Počas zasadnutia Rady ministrov sme diskutovali najmä o celkovej reforme WTO, ktorá by obnovila dvojstupňové riešenie sporov v oblasti rozvojových otázok, rybolovu, elektronického obchodu a v oblasti poľnohospodárstva. Pre našu ekonomiku, ktorá je výrazne proexportne zameraná, je dôležité, aby multilateralizmus fungoval," zhodnotil štátny tajomník MH SR Vladimír Šimoňák. Na okraj konferencie V. Šimoňák v Abu Zabí absolvoval viacero bilaterálnych stretnutí so svojimi partnermi z ekonomických rezortov. Na rokovaniach so štátnymi tajomníkmi z Maďarska, Grécka a Estónska diskutoval o aktuálnych otázkach obchodnej politiky EÚ, možnostiach posilnenia vzájomných bilaterálnych vzťahov a súčasnej situácii na Ukrajine. Súčasťou programu štátneho tajomníka Šimoňáka bolo aj bilaterálne rokovanie so štátnym tajomníkom Vládneho úradu pre hospodársky rozvoj Abú Zabí J. E. Rashid-om Abdulkarim Al Blooshi-m a podpis Memoranda o porozumení medzi MH SR a Vládnym úradom pre hospodársky rozvoj Abú Zabí o hospodárskej spolupráci. Memorandum je výsledkom návštevy ekonomicko-investičnej misie zo Spojených arabských emirátov (SAE) na Slovensku, ktorá sa uskutočnila v júni 2022 a identifikovala oblasti záujmu na oboch stranách a veľký potenciál. Cieľom Memoranda je prispieť k posilneniu bilaterálnej ekonomickej a obchodnej spolupráce medzi oboma krajinami, vrátane vytvorenia pracovnej skupiny na realizáciu projektov vo vybraných sektoroch priemyslu. "Slovensko má záujem o intenzívnejšiu spoluprácu so Spojenými arabskými emirátmi a spoločné Memorandum je prvým krokom. Chceme ponúknuť našim firmám viac príležitostí na tomto perspektívnom trhu, viac možností spolupráce s emirátskymi partnermi v oblasti strojárskeho sektora, inovácií, turizmu a logistiky či možnosť získať investície do infraštruktúrnych projektov a sektorov s vyššou pridanou hodnotou," uviedol na záver štátny tajomník MH SR V. Šimoňák. TASR o tom informoval tlačový odbor Ministerstva hospodárstva (MH) SR. UPOZORNENIE: TASR zverejňuje vyhlásenia, stanoviská, oznámenia v pôvodnom znení, dodanom zadávateľom, bez redakčnej úpravy. Zverejňovanie vyhlásení, stanovísk a oznámení orgánov verejnej moci vykonáva TASR v zmysle § 3, ods. 5 zákona č. 385/2008 Z. z. o Tlačovej agentúre Slovenskej republiky ako službu vo verejnom záujme. her
Všetko o agentúre
Spravodajský servis
Mobilné aplikácie
Videá
PR servis OTS
Fotografie
Audioservis
Archív a databázy
Monitoring