Vyjadrenie: Štátny tajomník Marek Eštok vystúpil na zasadnutiach v Ženeve: Sl...

28. februára 2024 19:10
Vyjadrenie: Štátny tajomník Marek Eštok vystúpil na zasadnutiach v Ženeve: Slovensko malo po prvýkrát po piatich rokoch vysoké štátne zastúpenie na Rade OSN pre ľudské práva a Konferencii o odzbrojení Bratislava 28. februára (TASR) - Štátny tajomník Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky Marek Eštok dnes (28. februára 2024) vystúpil na 55. zasadnutí Rady Organizácie Spojených národov (OSN) pre ľudské práva v Ženeve za účasti viac ako 100 predstaviteľov štátov a medzinárodných organizácií. V švajčiarskom sídle OSN sa v dnešný deň zároveň konala Konferencia o odzbrojení, štátny tajomník M. Eštok predniesol príspevok aj v rámci jej rokovania. Po piatich rokoch išlo v prípade oboch zasadnutí o prvú osobnú účasť vysokého štátneho predstaviteľa, ktorý tu zastupoval Slovenskú republiku. Na zasadnutí Rady OSN pre ľudské práva vystúpil štátny tajomník predovšetkým so zdôraznením kritickej situácie v pásme Gazy. Vyzval na vyvážený prístup: „Na jednej strane je síce právo Izraela na vlastnú obranu, no na druhej strane je potrebné dodržiavanie medzinárodného humanitárneho práva.“ M. Eštok sa vo svojom prejave venoval i právam žien vo svete a konkrétnej podpore, ktorú Slovenská republika poskytuje v tejto oblasti, pričom spomenul tiež pomoc v zahraničí. Slovensko prispieva k realizácii projektov v Keni zameraných na zlepšenie zdravotnej starostlivosti pre matky s deťmi. V súlade s novovznikajúcim konceptom stanovenia základných podmienok správania sa v digitálnom priestore upozornil na ochranu ľudských práv. „Z pohľadu SR je dôležité, aby digitálny svet zaručoval ochranu ľudských práv a súkromia a nebol zneužívaný na šírenie nenávistných prejavov, dezinformácií či zastrašovanie,“ uviedol vo vystúpení M. Eštok. V rámci ženevskej Konferencie o odzbrojení združujúcej 65 členských krajín poukázal štátny tajomník Marek Eštok na neustále sa zhoršujúce medzinárodné bezpečnostné prostredie. „Globálna bezpečnostná architektúra, ako ju poznáme od konca druhej svetovej vojny, sa rozpadá. Použitie sily prevláda nad diplomaciou a prevenciou,“ uviedol štátny tajomník a súčasne vyzdvihol osobitnú úlohu konferencie. Ide o výhradné multilaterálne rokovacie fórum pre otázky odzbrojenia, ktorého je Slovensko členom už od roku 1996. Marek Eštok absolvoval popri zasadnutiach v Ženeve taktiež bilaterálne stretnutie so zástupkyňou vysokého komisára OSN pre ľudské práva Nadou Al-Nashifovou, ktorú uistil, že ľudské práva sú súčasťou hodnotovej zahraničnej politiky Slovenska. Rokoval aj s viceprezidentom Medzinárodného výboru Červeného kríža Gillesom Carbonnierom. Ocenil mimoriadne postavenie Červeného kríža ako vedúcej humanitárnej organizácie vo svete a jeho nenahraditeľné poslanie každodenne potvrdzované naliehavou potrebou humanitárnej odpovede na dôsledky nových a pretrvávajúcich konfliktov. V Ženeve sa dnes uskutočnilo zároveň stretnutie s krajanmi žijúcimi v zahraničí, na ktorom prijal štátny tajomník M. Eštok časticového fyzika dlhodobo úspešne pôsobiaceho v Európskej organizácii pre jadrový výskum (CERN) v Ženeve Petra Chochulu, bývalú najúspešnejšiu slovenskú lyžiarku Veroniku Zuzulovú a jedného z najuznávanejších autorov súčasnej svetovej sklárskej tvorby pôsobiaceho vo Francúzsku Jána Zoričáka. TASR o tom informoval komunikačný odbor Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR. UPOZORNENIE: TASR zverejňuje vyhlásenia, stanoviská, oznámenia v pôvodnom znení, dodanom zadávateľom, bez redakčnej úpravy. Zverejňovanie vyhlásení, stanovísk a oznámení orgánov verejnej moci vykonáva TASR v zmysle § 3, ods. 5 zákona č. 385/2008 Z. z. o Tlačovej agentúre Slovenskej republiky ako službu vo verejnom záujme. gon
Všetko o agentúre
Spravodajský servis
Mobilné aplikácie
Videá
PR servis OTS
Fotografie
Audioservis
Archív a databázy
Monitoring