Vyjadrenie: Vláda odvolala predsedu Úradu priemyselného vlastníctva SR bez...

28. februára 2024 12:11
Vyjadrenie: Vláda odvolala predsedu Úradu priemyselného vlastníctva SR bez udania dôvodu Bratislava 28. februára (TASR) - Po takmer štyroch rokoch odchádza predseda Úradu priemyselného vlastníctva SR, Matúš Medvec. Vláda ho 28. 2. 2024 odvolala bez udania dôvodu. Počas jeho pôsobenia sa úrad výrazne posunul v mnohých smeroch. Radikálne sa zrýchlili všetky konania, predĺžila sa doba konzultačných hodín a začala sa písať nová kapitola, ktorá smerovala úrad k modernej inovačnej inštitúcii. "Táto bezmála štvorročná cesta pre mňa osobne aj profesionálne veľa znamená. S mojimi kolegami sme dosiahli vo- pred stanovené ciele a spoločne sa nám podarilo vybudovať modernú a otvorenú inštitúciu, ktorá plní svoje elementárne poslanie – slúžiť ľuďom, na sto percent a tak, aby klienti po tom, čo sa s nami stretnú zhodnotili, že dane neplatia zbytočne," okomentoval na margo svojho odchodu. "Predĺžili sme konzultačné hodiny do 18:00. Následne sme sa pustili do zefektívňovania konaní a zaviedli sme zrýchlené, expresné (tzv. Fast Track) prihlášky, ktoré garantujú doby konania – napríklad ochranná známka je vybavená do 30 dní. Vďaka tomu sa výrazne skrátila aj priemerná doba konania. Pri ochranných známkach to bolo zo 108 dní na 55 dní, pri úžitkových vzoroch z 278 dní na 162 dní a pri patentoch vieme patent vybaviť do dvoch rokov namiesto do- vtedajších štyroch. Vylepšili sme web stránku, aby bola užívateľsky prívetivá a responzívna aj pre mobilné zariadenia.Na webe, telefonicky aj osobne sa v kontakte s úradom dohovoríte plynule po anglicky. Inšpirovali sme sa e-shopmi a doručovateľskými spoločnosťami, a preto dnes naši klienti dostávajú notifikácie o stave konania na úrade prostredníctvom SMS správy a emailu zadarmo, v reálnom čase a po každom internom kroku. Zaviedli sme množstvo nových služieb, ako napríklad IP Scan (audit duševného vlastníctva firiem) či študijná návšteva (zástupcovia úradu vycestujú za podnikateľmi a vysvetlia im, aký je skrytý potenciál duševného vlastníctva ich firmy). Započali sme spoluprácu s Obchodným registrom SR, vďaka čomu každá novozaložená firma dostane informácie o možnosti ochrany duševného vlastníctva. Takmer každý mesiac sme organizovali podujatia pre podnikateľov, ktoré sa stretli s veľkým úspechom a od základov sme prebudovali komunikáciu smerom k verejnosti tak, aby si zachovala svoju odbornosť, no zároveň bola zaujímavá a aktuálna. Zviditeľnili sme naše regióny a lokálnych výrobcov vďaka novo-zaregistrovaným označeniam pôvodu. Ak by som to mal zhrnúť, do centra našej pozornosti sa dostal klient a všetky zmeny sme nasmerovali tak, aby bol vždy na prvom mieste a spokojný. Som presvedčený, že práca, ktorú sa nám podarilo urobiť bude pre nové vedenie solídnym základom na ďalší rozvoj úradu," zhrnul svoje pôsobenie v Banskej Bystrici Matúš Medvec. Posledné mesiace úrad zasvätil práci na vzniku Akadémii duševného vlastníctva, ktorá bude "vlajkovou loďou" vzdelávania v oblasti duševného vlastníctva. Jej úlohou bude aktívne napĺňať vzdelávací priestor v oblasti duševného vlastníctva pre školy, univerzity, malé a stredné podniky, kultúrne a inovačné centrá, technologické centrá a profesionálov z oblasti. "Uvedomujem si, že úrad už v dnešných časoch nemôže byť len registračnou inštitúciou, ale musí byť aktér štátnej politiky pre oblasť duševného vlastníctva. Naviac Slovensko dlhé roky zaostáva v počte patentov a práv duševného vlastníctva na podnikateľa. Preto považujem za nevyhnutné transformovať ho aj na vzdelávaciu autoritu, ktorá zvýši povedomie a motivuje kľúčových partnerov." Okrem zmien smerom ku klientom sa v uplynulých rokoch udiali aj pozitívne zmeny v priestoroch samotného úradu, ktorý vďaka transparentnému hospodáreniu zrekonštruoval z ušetrených peňazí za pôvodný cenový výmer na opravu strechy aj kongresovú sálu a aj spoločné priestory. Takto sa úrad zameraný na inovácie zaodel do nového, aktuálneho a moderného šatu. A takto majú štátne úrady fungovať. TASR o tom informovala Jana Záchenská z Úradu priemyselného vlastníctva (ÚPV) SR. UPOZORNENIE: TASR zverejňuje vyhlásenia, stanoviská, oznámenia v pôvodnom znení, dodanom zadávateľom, bez redakčnej úpravy. Zverejňovanie vyhlásení, stanovísk a oznámení orgánov verejnej moci vykonáva TASR v zmysle § 3, ods. 5 zákona č. 385/2008 Z. z. o Tlačovej agentúre Slovenskej republiky ako službu vo verejnom záujme. hl
Všetko o agentúre
Spravodajský servis
Mobilné aplikácie
Videá
PR servis OTS
Fotografie
Audioservis
Archív a databázy
Monitoring