Vyjadrenie: MS SR: Kurz Winter academy 2024- restoratívna justícia zahŕňajúca...

24. februára 2024 18:58
Vyjadrenie: MS SR: Kurz Winter academy 2024- restoratívna justícia zahŕňajúca prípady detí a mladistvých Bratislava 24. februára (TASR) - Európske fórum pre restoratívnu justíciu v dňoch 5. - 9. februára 2024 zorganizovalo v belgickej Lovani (Leuvene) vzdelávací kurz Winter Academy 2024. Na posilnenie restoratívnej justície, vo vzťahu k schválenej novele Trestného zákona, sa predmetného kurzu zameraného na restoratívnu justíciu v prípadoch zahŕňajúcich deti a mladistvých, za Slovenskú republiku zúčastnili zástupca odboru probácie, mediácie a prevencie kriminality Ministerstva spravodlivosti SR a zástupkyňa probačných a mediačných úradníkov za Krajský súd v Žiline. Na kurze boli predstavené účastníkom rôzne kreatívne metódy, na zapojenie mladistvých a detí do programov restoratívnej justície. Cieľom projektu bolo zmonitorovať potreby mládeže a detí a ukázať overené postupy, ktoré sú za základnými princípmi pre restoratívnu spravodlivosť. Účastníci kurzu si vyskúšali rôzne krízové situácie a precvičovali si kľúčové zručnosti v týchto procesoch. Pracovali s prípadovými štúdiami, týkajúcimi sa obetí aj páchateľov, a trénovali si zručnosti, nevyhnutné pri práci s deťmi a mladistvými v kontakte s trestným právom. Zástupcovia z ministerstva spravodlivosti a Krajského súdu v Žiline sa oboznámili s poskytovaním služieb restoratívnej justície v Belgicku, za prítomnosti mnohých expertov. "Ministerstvo spravodlivosti SR po prvý krát posilňuje oblasť restoratívnej justície a jej programy spôsobmi, ktoré doposiaľ neboli využívané v aplikačnej praxi vo vzťahu k poškodeným/obetiam trestného činu a mladistvých páchateľov. Jedným z nich je aj absolvovanie kurzu v Belgicku, ktorý viedli odborníci s niekoľkoročnými skúsenosťami v oblasti restoratívnej justície," vysvetlil minister spravodlivosti Boris Susko. Na kurze boli predstavené osvedčené praktiky, ktoré bude ministerstvo následne využívať v rámci restoratívneho programu zameraného na trestnú činnosť so závažnou ujmou na zdraví. Táto problematika sa netýka iba mladistvých odsúdených, ale aj obetí trestných činov, ktorí v prípade záujmu pod záštitou bezpečného a dôverného restoratívneho procesu môžu hovoriť o svojich potrebách a emóciách. TASR o tom informovala Miriama Gašparíková z tlačového oddelenia Ministerstva spravodlivosti (MS) SR. Upozornenie: TASR zverejňuje vyhlásenia, stanoviská, oznámenia v pôvodnom znení, dodanom zadávateľom, bez redakčnej úpravy. Zverejňovanie vyhlásení, stanovísk a oznámení orgánov verejnej moci vykonáva TASR v zmysle § 3, ods. 5 zákona č. 385/2008 Z. z. o Tlačovej agentúre Slovenskej republiky ako službu vo verejnom záujme. luc
Všetko o agentúre
Spravodajský servis
Mobilné aplikácie
Videá
PR servis OTS
Fotografie
Audioservis
Archív a databázy
Monitoring