Vyjadrenie: MZVEZ: Minister Juraj Blanár vystúpil na medzinárodnej...

24. februára 2024 11:06
Vyjadrenie: MZVEZ: Minister Juraj Blanár vystúpil na medzinárodnej konferencii v Indii Bratislava 24. februára (TASR) - Posledný deň pracovnej návštevy ministra zahraničných vecí a európskych záležitostí Juraja Blanára (23.2.2024) v Dillí sa niesol v znamení vystúpenia na medzinárodnej konferencii Raisina Dialogue 2024 s účasťou prominentných politických predstaviteľov a rečníkov z celého sveta. Šéf slovenskej diplomacie diskutoval v rámci piatkového panelu konferencie Raisina Dialogue o otázkach znižovania rizík s partnermi z Austrálie, Českej republiky, Mexika a Talianska. V prejave priblížil slovenský pohľad na dopady regionálnych kríz, vojen či prírodných faktorov na otvorené a na export orientované ekonomiky, akou je aj tá slovenská. "Pre menšie štáty, ktorých HDP silne závisí od exportu, je systém medzinárodného obchodu založený na pravidlách a vzájomnom rešpekte kľúčom k rastu a prosperite. Slovensko ako tretia najotvorenejšia ekonomika OECD musí aktívne vytvárať priestor pre domáce podniky v zahraničí a budovať partnerstvá s perspektívnymi trhmi i mimo Európsku úniu," uviedol vo svojom vystúpení minister J. Blanár. Účastníci panelovej diskusie tiež poukázali na rastúcu asertivitu veľkých ekonomík. Tie využívajú protekcionizmus a prístup k dodávateľsko-odberateľským reťazcom na asertívne presadzovanie svojich záujmov a ochranu svojho trhu i špičkových technológií. Podľa ministra J. Blanára je v tejto súvislosti síce dôležité chrániť globálny voľný obchod, no zároveň presadzovať pri tom suverénne národnoštátne záujmy, a teda chrániť odolnosť národných ekonomík. Zároveň potvrdil záujem vlády SR budovať a posilňovať obchodné vzťahy s krajinami aj mimo Európskej únie. Slovenská delegácia sa počas piatkového programu zúčastnila i na ďalších paneloch Raisina Dialogue 2024. Minister Juraj Blanár súčasne prijal pozvanie na diskusiu v sprievodnom formáte konferencie - v podobe podcastu, kde sa venovali slovensko-indickým vzťahom, fungovaniu Vyšehradskej štvorky, ale tiež európskym voľbám, ich dopadom na zahraničnú politiku Európskej únie a očakávania mimoeurópskych partnerov. TASR o tom informoval komunikačný odbor Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí (MZVEZ) SR. Upozornenie: TASR zverejňuje vyhlásenia, stanoviská, oznámenia v pôvodnom znení, dodanom zadávateľom, bez redakčnej úpravy. Zverejňovanie vyhlásení, stanovísk a oznámení orgánov verejnej moci vykonáva TASR v zmysle § 3, ods. 5 zákona č. 385/2008 Z. z. o Tlačovej agentúre Slovenskej republiky ako službu vo verejnom záujme. luf
Všetko o agentúre
Spravodajský servis
Mobilné aplikácie
Videá
PR servis OTS
Fotografie
Audioservis
Archív a databázy
Monitoring