Vyjadrenie: Dnes podpredseda vlády SR Peter Kmec uskutočnil videohovor...

22. februára 2024 22:06
Vyjadrenie: Dnes podpredseda vlády SR Peter Kmec uskutočnil videohovor so zástupcami Európskej komisie, konkrétne so Celine Gauer z DG Recovery Bratislava 22. februára (TASR) - Cieľom rokovania bola výmena pozícií ku kľúčovým problémovým oblastiam Plánu obnovy a odolnosti. V nadväznosti na dnešné rozhovory, je podpredseda vlády SR pripravený pokračovať v konzultáciách s Európskou komisiou, kam sa pripravuje vycestovať na osobné rokovania, na ktoré má v úmysle prizvať aj rezortných kolegov. Komisia ocenila konštruktívny prístup Slovenskej strany a obaja partneri sa zhodli na udržaní odborného charakteru diskusie. TASR o tom informovali z Kancelárie podpredsedu vlády SR. Upozornenie: TASR zverejňuje vyhlásenia, stanoviská, oznámenia v pôvodnom znení, dodanom zadávateľom, bez redakčnej úpravy. Zverejňovanie vyhlásení, stanovísk a oznámení orgánov verejnej moci vykonáva TASR v zmysle § 3, ods. 5 zákona č. 385/2008 Z. z. o Tlačovej agentúre Slovenskej republiky ako službu vo verejnom záujme. bac
Všetko o agentúre
Spravodajský servis
Mobilné aplikácie
Videá
PR servis OTS
Fotografie
Audioservis
Archív a databázy
Monitoring