Vyjadrenie: MH: K. Šaško na neformálnom zasadnutí ministrov pre ...

12. februára 2024 13:55
Vyjadrenie: MH: K. Šaško na neformálnom zasadnutí ministrov pre konkurencieschopnosť v Belgicku Bratislava 12. februára (TASR) - Štátny tajomník Kamil Šaško viedol v dňoch 8. až 9. februára 2024 slovenskú delegáciu na neformálnom zasadnutí ministrov pre konkurencieschopnosť v Belgickom Genku, ktoré je známe svojou bohatou baníckou minulosťou a naštartovaním prerodu na moderné mesto podporujúce inovácie a zelené technológie. Hlavnou témou diskusie bolo smerovanie novej priemyselnej politiky Európskej únie (EÚ) a poskytnutie usmernenia pre novú Európsku komisiu, ktorá začne pôsobiť po voľbách do Európskeho parlamentu. Prítomní ministri sa zhodli, že nová priemyselná stratégia musí rešpektovať zmenené geopolitické reálie, v ktorých sa Európa nachádza, a musí vytvoriť vhodné rámcové podmienky pre udržanie konkurencieschopnosti európskych podnikov rešpektujúc regionálne rozdiely. Dôležitým odkazom ministrov je nutnosť posilniť sebestačnosť hospodárstva EÚ a posilniť odolnosť dodávateľských reťazcov znížením závislostí na dovoze výrobkov, surovín a technológií. K. Šaško v diskusii zdôraznil, že "európske politiky musia riešiť hlavné problémy, ktorým podnikatelia čelia, najmä vysoké ceny energií. V krízových časoch je nutné pokračovať v štátnej podpore podnikov, z dlhodobého hľadiska však podnikatelia musia mať vytvorené podmienky, ktoré im umožnia úspešne čeliť zahraničnej konkurencii." Popri podpore podnikateľov sa však podľa K. Šaška nesmie zabúdať ani na sociálne aspekty a prechod na zelené a digitálne hospodárstvo musí ísť ruka v ruke so zvyšovaním životnej úrovne občanov. V diskusii na tému prepojenia inovácií s priemyslom a o budovaní technologickej infraštruktúry Slovensko vyzdvihlo dôležitosť lepšieho prístupu podnikateľov k finančným programom EÚ, zjednodušenie registrácie práv na ochranu výsledkov výskumu, najmä patentov a prínosy cezhraničnej výmeny expertov. K. Šaško upozornil na problém, s ktorým sa stretávajú inovatívne firmy v snahe získať financovanie na svoje produkty pred ich úspešným trhovým presadením. Existujú možnosti, ako získať dostupné financovanie na základný výskum, ktorý je zväčša hradený z verejných zdrojov, avšak kritickým bodom je financovanie potrebné na komerčné presadenie produktu, na čo je potrebný súkromný kapitál. Práve ten je veľakrát problematické v EÚ získať. Rokovanie ministrov končilo pracovným obedom, ktorého hosťom bol i bývalý taliansky premiér EnricoLetta. E.Letta bol poverený vypracovaním nezávislej hodnotiacej správy o stave jednotného trhu EÚ. TASR o tom informovali z tlačového odboru Ministerstva hospodárstva (MH) SR. UPOZORNENIE: TASR zverejňuje vyhlásenia, stanoviská, oznámenia v pôvodnom znení, dodanom zadávateľom, bez redakčnej úpravy. V zmysle § 5, ods. 2 zákona č. 167/2008 Z. z. o periodickej tlači a agentúrnom spravodajstve TASR nezodpovedá za obsah týchto informácií. Zverejňovanie vyhlásení, stanovísk a oznámení orgánov verejnej moci vykonáva TASR v zmysle § 3, ods. 5 zákona č. 385/2008 Z. z. o Tlačovej agentúre Slovenskej republiky ako službu vo verejnom záujme. akb
Všetko o agentúre
Spravodajský servis
Mobilné aplikácie
Videá
PR servis OTS
Fotografie
Audioservis
Archív a databázy
Monitoring
Zóna verejného záujmu