Vyjadrenie: MV SR: Európsky deň čísla tiesňového volania 112

9. februára 2024 18:54
Bratislava 9. februára (TASR) - Štátny tajomník MV SR navštívil pri príležitosti Európskeho dňa čísla 112 Koordinačné stredisko integrovaného záchranného systému v Žiline Operátori na čísle 112 prijali v roku 2023 takmer milión volaní Ministerstvo vnútra (MV) SR si pripomenulo Európsky deň čísla tiesňového volania 112, ktorý je v kalendári symbolicky 11. 2. Štátny tajomník Ministerstva vnútra SR Patrik Krauspe navštívil Koordinačné stredisko integrovaného záchranného systému v Žiline, ktoré podobne ako ďalšie koordinačné strediská v krajských mestách otvorili v piatok 9. februára svoje brány a pripravili spolu so záchrannými zložkami osvetové podujatia pre žiakov a študentov. "Európsky deň čísla 112 nám pripomína, že rýchla a efektívna reakcia v krízových situáciách je základným právom občanov. Práve linka tiesňového volania 112 je kľúčovým spojovacím článkom medzi občanmi a pomocou, ktorú štát môže poskytnúť v náročných situáciách. Ďakujem všetkým zamestnancom tiesňovej linky 112, záchranárom, polícii, hasičom, zdravotníkom a všetkým, ktorí v krízových situáciách riskujú svoje životy, aby ochránili ostatných. Som hrdý na to, že tu máme ľudí, ako ste vy, vždy pripravených byť tu pre ľudí v núdzi," povedal štátny tajomník MV SR. Počet volaní na 112 stúpol Na Slovensku funguje 8 koordinačných stredísk integrovaného záchranného systému, ktoré zabezpečujú príjem a odozvu na tiesňové volania 24 hodín denne. V roku 2023 sme na 112-ke zaznamenali spolu 994 182 volaní. V porovnaní s rokom 2022 sa obyvatelia Slovenska obracali na linku 112 častejšie, počet volaní narástol o viac ako 90 000 prípadov. Tento rok 1. júla oslávime 20 rokov od zavedenie čísla 112 na Slovensku. Číslo 112 slúži pre stavy tiesne Pripomíname, že číslo 112 slúži pre stavy tiesne, keď je bezprostredne ohrozený život, zdravie, majetok alebo životné prostredie a postihnutý je odkázaný na poskytnutie pomoci. Aby sa pomoc dostala na miesto udalosti vždy včas ku každému, kto ju potrebuje, je dôležité číslo 112 si nielen pamätať, ale aj správne používať. Neoprávnené hovory trápia všetky krajiny v rámci EÚ, na Slovensku boli vlani bez reálnej udalosti takmer dve pätiny volaní (388 947). Najväčší počet neoprávnených volaní evidujeme v Prešovskom kraji, najmenej v Žilinskom kraji. Išlo najmä o prípady, keď občania zavolali omylom prípadne po vytočení čísla 112 ostali ticho. Ďalej volali, aj keď neboli v tiesňovej situácii, ale sa chceli napríklad len porozprávať či hľadali informácie. Zaznamenali sme aj volania detí, ktoré si vytočením tiesňovej linky krátili čas, ale aj úmyselné zneužitia čísla 112. Najviac volaní v Košickom kraji, najmenej v Trenčianskom kraji Najviac vyťažené bolo vlani KS IZS Košice (181 478 volaní). Nasleduje Prešov (160 480), Bratislava (144 960), Banská Bystrica (122 979). Za nimi sú KS IZS Nitra (108 059), Žilina (97 496), Trnava (93 238). Najmenej volaní eviduje KS IZS Trenčín (85 492). Najviac hovorov prichádzalo na číslo 112 v sobotu, najmenej v stredu. Z celkového počtu volaní na 112 bolo 223 291 tzv. neidentifikovaných, to znamená, že boli uskutočnené z mobilných zariadení bez vloženej SIM karty alebo z oblastí, kde volajúci nemal signál svojej domovskej mobilnej siete. 112 je jediná linka v SR, na ktorú je možné sa dovolať bez SIM karty. Služba SMS 112 a e-Call Jedine číslo 112 je možné kontaktovať okrem volania aj prostredníctvom SMS a cez systém eCall vo vozidlách. V roku 2022 bolo na linke 112 prijatých 15 322 textových správ SMS, služba je určená najmä na privolanie pomoci pre sluchovo znevýhodnených alebo osoby, ktoré nemôžu volať. Operátori tiež prijali 5 543 manuálnych volaní e-Call z automobilov vybavených touto palubnou jednotkou a 1 055 automatických volaní e-Call pri nárazoch, keď automobil sám odošle dátovú vetu s údajmi o polohe, type vozidla, smere jazdy a počte pasažierov na koordinačné stredisko integrovaného záchranného systému. Európsky deň 112 v krajských mestách S prácou operátorov a fungovaním čísla 112 sa v piatok oboznámili žiaci viacerých základných škôl v mestách Bratislava, Nitra, Trnava, Trenčín, Banská Bystrica, Prešov a Košice. V Žiline privítali študentov Fakulty bezpečnostného inžinierstva Žilinskej univerzity. Svoju činnosť predstavili ukážkami práce Policajný zbor, Hasičský a záchranný zbor, Horská záchranná služba, záchranná zdravotná služba a kontrolné chemické laboratóriá civilnej ochrany. TASR o tom informoval tlačový odbor Kancelárie ministra vnútra SR. UPOZORNENIE: TASR zverejňuje vyhlásenia, stanoviská, oznámenia v pôvodnom znení, dodanom zadávateľom, bez redakčnej úpravy. Zverejňovanie vyhlásení, stanovísk a oznámení orgánov verejnej moci vykonáva TASR v zmysle § 3, ods. 5 zákona č. 385/2008 Z. z. o Tlačovej agentúre Slovenskej republiky ako službu vo verejnom záujme. lul
Všetko o agentúre
Spravodajský servis
Mobilné aplikácie
Videá
PR servis OTS
Fotografie
Audioservis
Archív a databázy
Monitoring