Vyjadrenie: MV: Na ochranu a kontrolu na schengenskej hranici s Ukrajinou...

9. februára 2024 14:52
Vyjadrenie: MV: Na ochranu a kontrolu na schengenskej hranici s Ukrajinou, kontrolu nelegálnej migrácie a cezhraničnú trestnú činnosť nasadzujeme nové služobné vozidlá s prestavbou Bratislava 9. februára (TASR) - Ministerstvo vnútra zakúpilo nové služobné cestné vozidlá, ktoré dnes do užívania jednotlivým organizačným zložkám Úradu hraničnej a cudzineckej polície Prezídia Policajného zboru odovzdali minister vnútra SR Matúš Šutaj Eštok, prvá štátna tajomníčka MV SR Lucia Kurilovská a riaditeľ hraničnej a cudzineckej polície Jozef Masnica. "Boj proti nelegálnej migrácii je našou absolútnou prioritou. Dnes odovzdávame 25 nových crossoverov Úradu hraničnej a cudzineckej polície Prezídia Policajného zboru, ktoré budú prerozdelené v rámci líniového riadenia po celom území Slovenska, v celkovej hodnote za takmer 700 000 eur. Ministerstvo vnútra zakúpilo tieto vozidlá v zmysle Rámcovej partnerskej dohody medzi agentúrou Frontex a Ministerstvom vnútra," povedal minister vnútra SR Matúš Šutaj Eštok. Súčasné služobné vozidlá v užívaní Úradu hraničnej a cudzineckej polície Prezídia Policajného zboru sú zväčša zastaralé. Najazdené majú v priemere okolo 350 000 kilometrov a sú staré 14 až 16 rokov. Vozový park Úradu hraničnej a cudzineckej polície Prezídia Policajného zboru doplní 25 automobilov typu crossover. Technická špecifikácia odovzdaných vozidiel: 13 ks automobilov typu crossover Kia XCeed, 1,5 T- GDi vo výbave Gold s prestavbou a príslušenstvom, sada zimných kolies, svetelné a zvukové výstražné zariadenie s určením pre Policajný zbor - rampa, set polepov, príprava na montáž vozidlovej rádiostanice, hasiaci prístroj 12 ks automobilov typu crossover Kia XCeed 1,5 T- GDi vo výbave Gold s príslušenstvom, sada zimných kolies, hasiaci prístroj "Tak ako sú tieto vozidlá odovzdávané, tak zabezpečujeme celé technické vybavenie aj všetkých ďalších zložiek, ktoré participujú a podieľajú sa na tejto ochrane. Teraz je tu priestor poďakovať sa všetkým, ktorí sa na tom podieľajú, nie len z hľadiska zabezpečenia finančných prostriedkov, ale všetkým tým, ktorí participujú na tom, aby naša hranica bola chránená, vykonávajú svoju prácu s obrovským nasadením a myslím si, že všetko čo napĺňa heslo pomáhať a chrániť napĺňajú absolútne v plnom rozsahu," povedala prvá štátna tajomníčka MV SR Lucia Kurilovská. Nové služobné vozidlá budú prerozdelené jednotlivým organizačným zložkám Úradu hraničnej a cudzineckej polície Prezídia Policajného zboru a to za účelom kvalitného plnenia služobných úloh: -V prípade dočasného obnovenia kontroly hraníc na vnútorných hraniciach SR s poukazom na vývoj nárastu nelegálnej migrácie na našom území -k vykonávaniu kontrol oprávnenosti pobytu, plnenia podmienok a dodržiavania povinností cudzinca podľa zákona o pobyte cudzincov -bezpečnostno-represívne akcie zamerané na nelegálne zamestnávanie -vykonávanie operatívno - pátracej činnosti so zameraním na prechádzanie, odhaľovanie a dokumentovanie organizovanej, opakovanej a závažnej trestnej činnosti podľa vecnej príslušnosti Úradu hraničnej a cudzineckej polície Prezídia Policajného zboru -operatívno - pátracia činnosť, pátranie po osobách a veciach -získavanie informácií v rámci výkonu operatívno - pátracej činnosti nedovoleného prekročenia štátnej hranice a problematiky obchodovania s ľuďmi v rámci spolupráce s rezortnými, mimorezortnými subjektmi a so zahraničnými partnermi -realizácia úkonov príslušníkov Policajného zboru, ako je predvádzanie nelegálnych migrantov, ich vyhosťovanie, eskortovanie do útvarov policajného zaistenia pre cudzincov, readmisie. V prípade narušenia hraníc zvýšeným počtom nelegálnych migrantov na sekundárnej tranzitnej trase bude ministerstvo vnútra promptne reagovať nasadením zvýšených kontrol a zvýšením počtu hraničnej polície, a to aj za pomoci novej automobilovej techniky. "Chcem sa poďakovať všetkým, ktorí sa pričinili o takto masívnu obnovu techniky, tieto vozidlá pomôžu službe plniť náročné úlohy, ktoré pred nami tento rok stoja. Policajtom želám veľa šťastných kilometrov," povedal riaditeľ hraničnej a cudzineckej polície Jozef Masnica. TASR o tom informoval tlačový odbor Ministerstva vnútra (MV) SR. UPOZORNENIE: TASR zverejňuje vyhlásenia, stanoviská, oznámenia v pôvodnom znení, dodanom zadávateľom, bez redakčnej úpravy. Zverejňovanie vyhlásení, stanovísk a oznámení orgánov verejnej moci vykonáva TASR v zmysle § 3, ods. 5 zákona č. 385/2008 Z. z. o Tlačovej agentúre Slovenskej republiky ako službu vo verejnom záujme. lul
Všetko o agentúre
Spravodajský servis
Mobilné aplikácie
Videá
PR servis OTS
Fotografie
Audioservis
Archív a databázy
Monitoring
Zóna verejného záujmu