Vyjadrenie: MZ: Záujem o výzvu na doplnenie prístrojového vybavenia nemocníc...

8. februára 2024 9:43
Vyjadrenie: MZ: Záujem o výzvu na doplnenie prístrojového vybavenia nemocníc je veľký Bratislava 8. februára (TASR) - Ministerstvo zdravotníctva SR vyhlásilo výzvu: "Nová sieť nemocníc - zlepšenie kvality a efektívnosti ústavnej zdravotnej starostlivosti - doplnenie prístrojového vybavenia nemocníc (kód výzvy: 11I02-21-V11)" z Plánu obnovy a odolnosti SR v rámci Komponentu 11 v auguste 2023 a do termínu jej uzatvorenia (28.11.2023) ministerstvo prijalo až 334 žiadostí o poskytnutie prostriedkov mechanizmu. Je to aktuálne najviac prijatých žiadostí zo všetkých vyhlásených a uzatvorených výziev. Alokácia finančných prostriedkov na túto výzvu je 53,84 milióna eur a ide o stopercentné financovanie zaobstarania vo výzve definovaných moderných prístrojov a vybavenia. Navyše, záujemcovia mohli žiadať o podporu aj na viac prístrojov – na každý prístroj však v zmysle podmienok výzvy bolo potrebné zaslať samostatnú žiadosť. Ministerstvo zdravotníctva SR chce upozorniť žiadateľov aj verejnosť, že z dôvodu veľkého počtu žiadostí a vzhľadom na to, že určenie poradia úspešných žiadateľov môže nastať až po vyhodnotení všetkých žiadostí, to bude časovo veľmi náročný proces. Pre jeho skrátenie a optimalizáciu bude preto ministerstvo pri neúplných žiadostiach zasielať žiadateľovi len jednu výzvu na doplnenie informácií či dokumentov/dokumentácie. Ďalším podporným opatrením zo strany ministerstva je neustále a aktívne získavanie ďalších externých odborných hodnotiteľov. Napriek uvedenému a napriek maximálnemu úsiliu zo strany ministerstva nie je možné vylúčiť časový sklz pri vyhodnocovaní tejto výzvy – preto prosíme žiadateľov o trpezlivosť a zároveň o neodkladnú súčinnosť. TASR o tom informoval komunikačný odbor Ministerstva zdravotníctva (MZ) SR. UPOZORNENIE: TASR zverejňuje vyhlásenia, stanoviská, oznámenia v pôvodnom znení, dodanom zadávateľom, bez redakčnej úpravy. V zmysle § 5, ods. 2 zákona č. 167/2008 Z. z. o periodickej tlači a agentúrnom spravodajstve TASR nezodpovedá za obsah týchto informácií. Zverejňovanie vyhlásení, stanovísk a oznámení orgánov verejnej moci vykonáva TASR v zmysle § 3, ods. 5 zákona č. 385/2008 Z. z. o Tlačovej agentúre Slovenskej republiky ako službu vo verejnom záujme. bac
Všetko o agentúre
Spravodajský servis
Mobilné aplikácie
Videá
PR servis OTS
Fotografie
Audioservis
Archív a databázy
Monitoring
Zóna verejného záujmu