Vyjadrenie: MS: B. Susko o novej štátnej tajomníčke

7. februára 2024 10:51
Bratislava 7. februára (TASR) - Minister spravodlivosti SR Boris Susko považuje Katarínu Roskoványi za skúsenú odborníčku v oblasti práva, čo dokazuje aj jej doterajšia prax i publikačná činnosť a je presvedčený, že na poste štátnej tajomníčky bude prínosom. Po jej nástupe Ministerstvo spravodlivosti SR pristúpi k zmene organizačnej štruktúry, tak aby bol zabezpečený plynulý chod ministerstva, vzhľadom na množstvo agendy, ktorú má rezort v gescii. Ku komunikácii, na ktorú sa pýtate sa Katarína Roskoványi už pre médiá vyjadrila, pričom táto komunikácia bola vedená tretími osobami a z predmetnej komunikácie ani nevyplýva, že by o nej vedela. Na základe spomínaných medializovaných informácií Národný bezpečnostný úrad SR realizoval s K. Roskoványi bezpečnostný pohovor. Po jeho absolvovaní jej osvedčenie o bezpečnostnej previerke zostalo naďalej v platnosti. TASR o tom informovala hovorkyňa Ministerstva spravodlivosti (MS) SR Lucia Hurajtová. UPOZORNENIE: TASR zverejňuje vyhlásenia, stanoviská, oznámenia v pôvodnom znení, dodanom zadávateľom, bez redakčnej úpravy. V zmysle § 5, ods. 2 zákona č. 167/2008 Z. z. o periodickej tlači a agentúrnom spravodajstve TASR nezodpovedá za obsah týchto informácií. Zverejňovanie vyhlásení, stanovísk a oznámení orgánov verejnej moci vykonáva TASR v zmysle § 3, ods. 5 zákona č. 385/2008 Z. z. o Tlačovej agentúre Slovenskej republiky ako službu vo verejnom záujme. her
Všetko o agentúre
Spravodajský servis
Mobilné aplikácie
Videá
PR servis OTS
Fotografie
Audioservis
Archív a databázy
Monitoring