Košické univerzity so súkromnou firmou vytvorili prietokovú batériu

18. januára 2024 13:38
Košice 18. januára (TASR) - Dve košické univerzity a slovenská firma INO-HUB Energy úspešne vyrobili a otestovali prietokovú batériu. Je prvou svojho druhu na Slovensku a podľa jej tvorcov umožňuje revolučný prístup pri skladovaní elektrickej energie s viacerými výhodami. Výsledkom spolupráce a spoločného výskumu je funkčná prietoková batéria s veľkosťou 80 kilowatthodín (kWh). Nainštalovali ju koncom minulého roku v Kysuckom Novom Meste, kde je aj plánovaná sériová výroba od roku 2026. Zapojení partneri o tom informovali vo štvrtok v Košiciach. Aktuálne sa v Európe i vo svete inštaluje veľa lítiových (LFP) stacionárnych batériových úložísk. Podľa odborníkov by čoskoro mohli byť nahradené práve prietokovými technológiami, ktoré sú ekologickejšie, bezpečnejšie a s dlhšou životnosťou. "Výsledky nášho spoločného bádania sú postavené práve na tejto perspektívnej technológii, ktorá bude o približne päť rokov hrať v skladovaní elektrickej energie prím," uviedol generálny riaditeľ INO-HUB Energy Rudolf Sihlovec. Životnosť novej batérie dosahuje podľa neho až 20 rokov. "Zároveň sa zníži naša závislosť od dodávateľov komponentov z Ázie a, naopak, staneme sa dôležitou súčasťou európskeho dodávateľského rámca," skonštatoval. Slovensko sa tak podľa Sihlovca dostáva na mapu konkurencieschopných krajín v tejto oblasti a dokáže vyrobiť to, čo konkurenti zo sveta. "Výsledky testov však ukazujú, že naša batéria dosahuje lepšie výsledky a vieme tiež znížiť jej nákladovú cenu tak, aby sa priblížila tej pri LFP riešeniach. Zároveň, naše riešenie má omnoho dlhšiu životnosť, veľká časť komponentov sa dá recyklovať a celý elektrolyt použiť v ďalšej batérii," zdôraznil. Spoločný výskum zahŕňal okrem firmy Ústav chemických vied Univerzity Pavla Jozefa Šafárika (UPJŠ) a Strojnícku fakultu Technickej univerzity v Košiciach (SjF TUKE). Navrhovanie, optimalizácia a testovanie, ktoré vyústilo do finálnej podoby batérie, trvalo desať mesiacov. Obe univerzity oceňujú spoluprácu so súkromnou sférou, ktorá umožňuje lepšie prepojenie vedy s výskumom v oblasti batériových systémov, ako aj zavedenie nových tém do vzdelávacích plánov. "Pre študentov je veľmi dôležité vidieť priamu aplikáciu výsledkov výskumu v praxi. Je rozdiel pracovať s malým laboratórnym článkom a s veľkým priemyselným," uviedla vedúca laboratória RFB technológie na Ústave chemických vied UPJŠ Andrea Straková Fedorková. V pláne je podľa nej aj zavedenie tohto typu batérie do samotnej výuky. "Našou úlohou bola analýza funkčnosti jednotlivých komponentov, optimalizácia konštrukcie, výpočty, simulačné analýzy a výroba prototypu redoxnej prietokovej batérie s uhlíkovými plstenými elektródami a jej testovanie," priblížil Ján Slota, prodekan pre vedu, výskum a doktorandské štúdium SjF TUKE. Do projektu boli zapojení aj študenti. UPOZORNENIE: TASR ponúka k správe zvukový záznam, foto a videozáznam. hol mia
Všetko o agentúre
Spravodajský servis
Mobilné aplikácie
Videá
PR servis OTS
Fotografie
Audioservis
Archív a databázy
Monitoring