Zl. Klasy: Polícia navrhla obžalovať muža za neoprávnené nakladanie s odpadmi

9. decembra 2023 18:42
Zlaté Klasy 9. decembra (TASR) - Polícia navrhla obžalovať páchateľa, ktorý mal do obce Zlaté Klasy v Dunajskostredskom okrese navoziť staré pneumatiky za takmer 80.000 eur. Ako uviedla polícia, páchateľ vystupoval v mene obce Zlaté Klasy a v priebehu mesiacov marec až jún 2022 mal na miestnom pozemku uložiť opotrebované pneumatiky. "Obvinený dal pokyn obchodnej spoločnosti so sídlom v Jelke v okrese Galanta, aby z jedného pozemku v obci previezla a uložila opotrebované pneumatiky bez príslušného povolenia na cudzí pozemok nachádzajúci sa v obci Zlaté Klasy, konkrétne vo vlastníctve fyzickej osoby a Trnavského samosprávneho kraja," informovala polícia. Podľa vyšetrovateľa z odboru odhaľovania nebezpečných materiálov a environmentálnej kriminality obvinený svojím konaním neoprávnene nakladal s odpadom formou jeho ukladania na pozemkoch, ktoré nie sú na to určené. "Osobe, ktorá aj z nedbanlivosti nakladá s odpadmi v značnom rozsahu v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi, hrozí trest odňatia slobody až na päť rokov," pripomenula polícia. van pop
Všetko o agentúre
Spravodajský servis
Mobilné aplikácie
Videá
PR servis OTS
Fotografie
Audioservis
Archív a databázy
Monitoring
Zóna verejného záujmu