Vyjadrenie: MZVEZ:Štátny tajomník Marek Eštok v Budapešti: Strategický význam...

8. decembra 2023 14:36
Vyjadrenie: MZVEZ: Štátny tajomník Marek Eštok v Budapešti: Strategický význam regionálnej spolupráce vrátane V4 vidíme aj v riešení aktuálnych otázok európskej agendy Bratislava 8. decembra (TASR) - Štátny tajomník Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky Marek Eštok absolvoval 7. decembra 2023 pracovnú návštevu Maďarska. V Budapešti rokoval s ministrom pre záležitosti Európskej únie (EÚ) a šerpom predsedu vlády Maďarska Jánosom Bókom. Partneri sa venovali aktuálnym otázkam európskej agendy vrátane rozširovania EÚ či revízie viacročného finančného rámca, ako i ďalším témam decembrového zasadnutia Európskej rady (14. - 15. decembra 2023). Témou rokovania ministrov bola aj príprava maďarského predsedníctva v Rade EÚ v druhom polroku 2024. Obe strany považujú spoluprácu vo formáte V4 za užitočnú. "Teší ma obojstranný záujem na potrebe oživenia efektívnej regionálnej spolupráce v rámci Vyšehradskej skupiny, osobitne pokiaľ ide o koordináciu v oblasti európskych politík. Rovnako považujem za dôležité, aby sme s Maďarskom aktívne komunikovali o prioritách jeho nadchádzajúceho predsedníctva v Rade EÚ," vyhlásil štátny tajomník MZVEZ SR Marek Eštok. Partneri sa zhodli tiež na tom, že politika súdržnosti a spoločná poľnohospodárska politika sú overenými a fungujúcimi politikami, ktorých adekvátne financovanie je potrebné zachovať nielen v rámci revízie súčasného viacročného rozpočtu EÚ, ale rovnako v novom viacročnom rozpočte po roku 2027. Slovensko a Maďarsko tak nespája iba 655-kilometrová hranica a spoločná história, ale aj viaceré príbuzné záujmy. TASR o tom informoval komunikačný odbor Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR. UPOZORNENIE: TASR zverejňuje vyhlásenia, stanoviská, oznámenia v pôvodnom znení, dodanom zadávateľom, bez redakčnej úpravy. V zmysle § 5, ods. 2 zákona č. 167/2008 Z. z. o periodickej tlači a agentúrnom spravodajstve TASR nezodpovedá za obsah týchto informácií. Zverejňovanie vyhlásení, stanovísk a oznámení orgánov verejnej moci vykonáva TASR v zmysle § 3, ods. 5 zákona č. 385/2008 Z. z. o Tlačovej agentúre Slovenskej republiky ako službu vo verejnom záujme. rt
Všetko o agentúre
Spravodajský servis
Mobilné aplikácie
Videá
PR servis OTS
Fotografie
Audioservis
Archív a databázy
Monitoring
Zóna verejného záujmu