Vyjadrenie: MV: Zasadala Rada vlády pre mimovládne neziskové organizácie

6. decembra 2023 17:31
Bratislava 6. decembra (TASR) - V utorok 5. decembra 2023 sa uskutočnilo zasadnutie Rady vlády Slovenskej republiky pre mimovládne neziskové organizácie. Zasadnutie viedla prvá štátna tajomníčka ministerstva vnútra Lucia Kurilovská v zastúpení predsedu Rady - ministra vnútra Matúša Šutaja Eštoka. V úvode zasadnutia boli predstavení noví členovia rady: štátni tajomníci všetkých rezortov a splnomocnenec vlády pre rómske komunity. Prvou prerokovanou témou boli priority dôležité v kontexte prijatého vládneho programového vyhlásenia. Ide o Akčný plán a Koncepciu rozvoja občianskej spoločnosti na Slovensku na roky 2022 – 2030 a Akčný plán Otvoreného vládnutia na roky 2024-2026. Kľúčovou informáciou je, že vláda považuje občiansky sektor za jeden z dôležitých pilierov demokratického zriadenia. Hlási sa k politike otvoreného vládnutia, transparentnosti, podpory občianskej participácie a dobrovoľníctva, ako aj ďalšieho rozvoja občianskej spoločnosti na Slovensku. Zasadnutie Rady bolo príležitosťou pre konštruktívnu výmenu názorov a návrhov s cieľom posilniť partnerstvo medzi vládou a neziskovým sektorom. Bolo tiež priestorom na debatu o praktických krokoch v implementácii strategických dokumentov. Splnomocnenec vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti Filip Vagač vo svojej správe za rok 2023 informoval o plnení úloh, medzi ktoré patrí napríklad participácia neziskových organizácii pri krízových situáciách. Na zasadnutí rady sa diskutovalo aj o ďalšom plnení akčných plánov. Aktuálne sú rozpracované viaceré body, napríklad uznávanie dobrovoľníckej práce ako forma spolufinancovania pri projektoch podporovaných z verejných zdrojov, či zapájanie sa zamestnancov verejnej správy do dobrovoľníctva. Prvá štátna tajomníčka Lucia Kurilovská pri týchto témach podporila diskusiu a prispela k rozhodovaciemu procesu. Jej účasť na zasadnutí potvrdzuje záväzok vlády k otvorenému dialógu a spolupráci s mimovládnymi organizáciami pri pokračovaní rozvoja občianskej spoločnosti na Slovensku. TASR o tom informoval tlačový odbor Ministerstva vnútra (MV) SR. UPOZORNENIE: TASR zverejňuje vyhlásenia, stanoviská, oznámenia v pôvodnom znení, dodanom zadávateľom, bez redakčnej úpravy. V zmysle § 5, ods. 2 zákona č. 167/2008 Z. z. o periodickej tlači a agentúrnom spravodajstve TASR nezodpovedá za obsah týchto informácií. Zverejňovanie vyhlásení, stanovísk a oznámení orgánov verejnej moci vykonáva TASR v zmysle § 3, ods. 5 zákona č. 385/2008 Z. z. o Tlačovej agentúre Slovenskej republiky ako službu vo verejnom záujme. her
Všetko o agentúre
Spravodajský servis
Mobilné aplikácie
Videá
PR servis OTS
Fotografie
Audioservis
Archív a databázy
Monitoring
Zóna verejného záujmu