Oznámenie: TK ministra pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Richarda Takáča

6. decembra 2023 16:54
Tlačová konferencia ministra pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Richarda Takáča, štátneho tajomníka MPRV SR Vladimíra Vnuka, generálneho riaditeľa Pôdohospodárskej platobnej agentúry Ondreja Humaja a Dušana Gábora, povereného vykonávaním funkcie generálneho riaditeľa sekcie rozvoja vidieka a priamych platieb MPRV SR sa uskutoční vo štvrtok 7. decembra o 09.00 h v priestoroch MPRV SR, 3. poschodie, foyer pred kanceláriou ministra, Dobrovičova 12 v Bratislave. Téma: Ako je to s priamymi platbami pre poľnohospodárov? TASR o tom dnes informovali z odboru komunikácie MPRV SR. Upozornenie: TASR zverejňuje vyhlásenia, stanoviská, oznámenia v pôvodnom znení, dodanom zadávateľom, bez redakčnej úpravy. V zmysle § 5, ods. 2 zákona č. 167/2008 Z. z. o periodickej tlači a agentúrnom spravodajstve TASR nezodpovedá za obsah týchto informácií. Zverejňovanie vyhlásení, stanovísk a oznámení orgánov verejnej moci vykonáva TASR v zmysle § 3, ods. 5 zákona č. 385/2008 Z. z. o Tlačovej agentúre Slovenskej republiky ako službu vo verejnom záujme. lt
Všetko o agentúre
Spravodajský servis
Mobilné aplikácie
Videá
PR servis OTS
Fotografie
Audioservis
Archív a databázy
Monitoring
Zóna verejného záujmu