Vyjadrenie: MO: Podpredseda vlády a minister obrany R. Kaliňák sa stretol s...

1. decembra 2023 14:58
Vyjadrenie: MO: Podpredseda vlády a minister obrany R. Kaliňák sa stretol s českou rezortnou kolegyňou J. Černochovou Bratislava 1. decembra (TASR) - Podpredseda vlády a minister obrany SR Robert Kaliňák vo štvrtok absolvoval prvé bilaterálne stretnutie s českou ministerkou obrany Janou Černochovou. Hlavnou témou ich rozhovoru, ktorý sa odohral na pôde českého ministerstva obrany v Prahe, bolo predstavenie priorít novej slovenskej vlády v oblasti obrany a bezpečnosti. Ministri spoločne diskutovali o možnosti prehĺbenia spolupráce SR a ČR v oblasti vyzbrojovania a obranného priemyslu, ako aj o multilaterálnej súčinnosti v rámci zoskupenia V4, Európskej únie a NATO. Šéf slovenského rezortu obrany R. Kaliňák informoval českú ministerku o plánovaných krokoch slovenskej vlády, ktoré majú viesť k posilňovaniu obrany. Ich nevyhnutným predpokladom je modernizácia Ozbrojených síl SR a potrebnej infraštruktúry, zvýšenie úrovne operačnej pripravenosti OS SR, ochrana živej sily, ale tiež obnovenie národných kapacít na ochranu vzdušného priestoru SR, ktoré boli krokmi predošlej vlády v posledných rokoch ochromené. "Je nevyhnutné, aby sme dokázali obnovovať všetky naše spôsobilosti, nielen v oblasti vybavenia technikou, ale aj munície a ďalších častí, ktoré musíme výrazne rozvíjať," uviedol R. Kaliňák. Minister Kaliňák ubezpečil ministerku Černochovú, že pre MO SR je prioritou pokračovať v spolupráci s Českou republikou, s ktorou máme nadštandardné bilaterálne vzťahy. V tejto súvislosti naznačil nové línie kooperácie v oblasti obranného priemyslu, ktorých cieľom je dosiahnutie rastových tendencií na oboch stranách. Do úvahy prichádzajú spoločné postupy pri obstarávaní vojenskej techniky, ako aj spolupráca obranných priemyslov oboch krajín. R. Kaliňák zároveň ocenil český príspevok do Mnohonárodnej bojovej skupiny NATO na Slovensku, kde je český prápor v pozícii vedúcej krajiny. "Chcem sa poďakovať za české líderstvo v mnohonárodnej skupine v Centre výcviku Lešť a hoci vedenie budúci rok preberie Španielsko, naša spolupráca zostane naďalej aj v tejto oblasti veľmi silná," zdôraznil minister. Rezortní partneri sa v rámci bilaterálneho rokovania venovali aj téme pomoci Ukrajine, pričom minister Kaliňák priblížil českej kolegyni prístup novej slovenskej vlády v tejto oblasti. Jeho podstatou je zastavenie vojenskej pomoci zo skladov OS SR a zároveň hľadanie praktických prístupov k pomoci, pričom slovenská strana vidí možnosti pomoci v oblasti odmínovania, obnovy zastaranej munície, humanitárnej a civilnej pomoci. TASR o tom informovali z komunikačného odboru rezortu obrany. Upozornenie: TASR zverejňuje vyhlásenia, stanoviská, oznámenia v pôvodnom znení, dodanom zadávateľom, bez redakčnej úpravy. V zmysle § 5, ods. 2 zákona č. 167/2008 Z. z. o periodickej tlači a agentúrnom spravodajstve TASR nezodpovedá za obsah týchto informácií. Zverejňovanie vyhlásení, stanovísk a oznámení orgánov verejnej moci vykonáva TASR v zmysle § 3, ods. 5 zákona č. 385/2008 Z. z. o Tlačovej agentúre Slovenskej republiky ako službu vo verejnom záujme. rt
Všetko o agentúre
Spravodajský servis
Mobilné aplikácie
Videá
PR servis OTS
Fotografie
Audioservis
Archív a databázy
Monitoring
Zóna verejného záujmu