Vyjadrenie: ŠÚSR: Nové vydanie Štatistickej ročenky SR 2023

1. decembra 2023 10:40
Bratislava 1. decembra (TASR) - Štatistický úrad SR zverejnil nové vydanie najrozsiahlejšieho a najkomplexnejšieho súborného diela - ŠTATISTICKÁ ROČENKA SR 2023 - opäť elektronicky, bezplatne a v plnom rozsahu. Tisíce údajov vo viac ako 400 tabuľkách zoradených do 31 tém sa venujú demografickému, sociálnemu, kultúrnemu, ekonomickému, environmentálnemu a rodovému vývoju Slovenska, ako aj postaveniu SR medzi krajinami EÚ. Publikácia uvádza údaje za rok 2022 v kontexte predošlých štyroch rokov a vybrané kľúčové národohospodárske ukazovatele za obdobie 14 rokov. TASR o tom informovala hovorkyňa Štatistického úradu SR Jana Morháčová. Upozornenie: TASR zverejňuje vyhlásenia, stanoviská, oznámenia v pôvodnom znení, dodanom zadávateľom, bez redakčnej úpravy. V zmysle § 5, ods. 2 zákona č. 167/2008 Z. z. o periodickej tlači a agentúrnom spravodajstve TASR nezodpovedá za obsah týchto informácií. Zverejňovanie vyhlásení, stanovísk a oznámení orgánov verejnej moci vykonáva TASR v zmysle § 3, ods. 5 zákona č. 385/2008 Z. z. o Tlačovej agentúre Slovenskej republiky ako službu vo verejnom záujme. lef luf
Všetko o agentúre
Spravodajský servis
Mobilné aplikácie
Videá
PR servis OTS
Fotografie
Audioservis
Archív a databázy
Monitoring
Zóna verejného záujmu