Vyjadrenie: MV SR: Na Slovensku pôsobí takmer 2700 obecných/mestských policajtov

30. novembra 2023 16:23
Bratislava 30. novembra (TASR) - Ministerstvo vnútra (MV) SR ako gestor zákona o obecnej polícii bude venovať náležitú pozornosť potrebám a návrhom mestských a obecných polícií v tomto volebnom období. Povedal to minister vnútra Matúš Šutaj Eštok vo štvrtok počas prvého dňa XXII. snemu Združenia náčelníkov obecných a mestských polícií Slovenska, ktorý sa koná na Štrbskom Plese. Programom snemu sú okrem iného informácie o činnosti jednotlivých krajských sekcií združenia a výročná správa, s ktorou účastníkov oboznámil prezident združenia Ján Andrejko. Na sneme majú byť tiež volení členovia komisií a ďalších orgánov združenia náčelníkov obecných a mestských polícií. Zo správy o činnosti obecných polícií za rok 2022, ktorú každoročne vypracúva Prezídium PZ, vyplýva, že minulý rok malo zriadenú obecnú či mestskú políciu 171 samospráv, pričom službu v nich vykonávalo 2698 príslušníkov. Samosprávy v rámci svojej originálnej pôsobnosti musia okrem iných úloh dbať na aj na zabezpečovanie verejného poriadku, udržiavanie čistoty či ochranu životného prostredia. Účelnejšie, hospodárnejšie a efektívnejšie je vykonávanie týchto úloh prostredníctvom na to určeného útvaru samosprávy – čiže obecnej či mestskej polície. Najviac obecných polícií je v Nitrianskom kraji /40/, v Prešovskom kraji /23/, Banskobystrickom kraji /21/ a v Košickom a Žilinskom kraji /po 20/. V Trenčianskom kraji pôsobí 19 obecných polícií, v Trnavskom 15 a 13 v Bratislavskom kraji. Najviac príslušníkov obecnej polície zamestnávali minulý rok hlavné mesto Bratislava /339/, mesto Košice /280/, mesto Žilina /91/ a mesto prešov /85/. Zo správ o činnosti obecných a mestských polícií za minulý rok možno vo všeobecnosti hodnotiť podmienky pre výkon činností ako dobré. Vyplýva z nich okrem iného úsilie o nabádanie obyvateľstva k dodržiavaniu zákonov a všeobecne záväzných nariadení obce, a to formou užšieho kontaktu. "Užší kontakt – a to chcem zdôrazniť - verejnosť hodnotí kladne, nevníma príslušníkov obecných polícii vyslovene ako represívnu zložku, keďže rozhodne častejšie ako Policajný zbor v službe aplikujú inštitút tzv. dohovárania. Myslím si, že v tomto môžu byť inšpiráciou aj pre Policajný zbor," povedal minister vnútra Matúš Šutaj Eštok. Obecné a mestské polície sú v hierarchii Integrovaného záchranného systému tzv. ostatnou zložkou a často sú prizývané na pomoc štátnym bezpečnostným zložkám. Okrem dohľadu nad dodržiavaním verejného poriadku počas rôznych podujatí organizovaných samosprávami mestskí a obecní policajti v prípade potreby spolupracujú s Policajným zborom pri zabezpečovaní miest dopravných nehôd, počas dopravno-preventívnych akcií či spoločných kontrolách v pohostinských zariadeniach, ktoré súvisia s ochranou mládeže pred požívaním alkoholu a iných návykových látok. "Rád počujem z prostredia Policajného zboru i Hasičského a záchranného zboru kladné hodnotenia tejto spolupráce. Som informovaný o vynikajúcej spolupráci bezpečnostných zložiek štátu napríklad s bratislavskou mestskou políciou, kde vzájomná súčinnosť, zdieľanie informácií a dátové prepojenia, napríklad aj ku kamerám mestskej polície, výrazne napomáhajú pri riešení incidentov či dopravných nehôd. Isto je naším spoločným cieľom rozvíjať takéto obojstranne prospešné vzťahy aj v ostatných regiónoch," uviedol minister vnútra. Matúš Šutaj Eštok doplnil, že rezort vnútra je otvorený diskusii k návrhom na zefektívnenie práce či zlepšenie podmienok, v ktorých obecné a mestské polície fungujú. TASR informoval tlačový odbor Kancelária MV SR. Upozornenie: TASR zverejňuje vyhlásenia, stanoviská, oznámenia v pôvodnom znení, dodanom zadávateľom, bez redakčnej úpravy. V zmysle § 5, ods. 2 zákona č. 167/2008 Z. z. o periodickej tlači a agentúrnom spravodajstve TASR nezodpovedá za obsah týchto informácií. Zverejňovanie vyhlásení, stanovísk a oznámení orgánov verejnej moci vykonáva TASR v zmysle § 3, ods. 5 zákona č. 385/2008 Z. z. o Tlačovej agentúre Slovenskej republiky ako službu vo verejnom záujme. em
Všetko o agentúre
Spravodajský servis
Mobilné aplikácie
Videá
PR servis OTS
Fotografie
Audioservis
Archív a databázy
Monitoring
Zóna verejného záujmu