Vyjadrenie: MZ: Manažment opatrení v súvislosti s epidemickou situáciou je...

21. novembra 2023 17:14
Vyjadrenie: MZ: Manažment opatrení v súvislosti s epidemickou situáciou je aktuálne plne v kompetencii jednotlivých nemocníc Bratislava 21. novembra (TASR) - Ochorenie COVID-19 ani po zrušení mimoriadnej situácie a s ňou súvisiacich plošných opatrení nezmizlo, naďalej cirkuluje v populácii. Manažment epidemických opatrení je aktuálne plne v kompetencii jednotlivých zdravotníckych zariadení. Univerzitná nemocnica Bratislava, napríklad, dočasne zakázala návštevy pacientov. Rezort zdravotníctva vývoj situácie sleduje, no aj vzhľadom na evidovaný pokles chorobnosti v súčasnosti o žiadnych plošných opatreniach neuvažuje. "V najbližšom období ešte môže nastať zvýšený výskyt respiračných ochorení, čo každoročne súvisí aj s chrípkovou sezónou. Posledné roky k týmto ochoreniam pribudol aj COVID-19, čo je v súlade s očakávaniami epidemiológov. Situáciu sledujeme a sme pripravení v prípade potreby zasiahnuť," ubezpečila ministerka zdravotníctva Zuzana Dolinková. "Občanom aj naďalej odporúčame v prevencii proti ochoreniu COVID-19 udržiavať zodpovedný prístup pri ochrane vlastného zdravia. Medzi základné opatrenia patria dôkladná hygiena rúk, prekrytie dýchacích ciest v nemocniciach, ambulanciách či domovoch sociálnych služieb, kde sa nachádzajú zraniteľné skupiny osôb," uviedol hlavný hygienik SR Ján Mikas. Viac sa dozviete na webovej stránke Úradu verejného zdravotníctva SR Úrad verejného zdravotníctva SR - Portál úradov - Liferay (uvzsr.sk). Najúčinnejším nástrojom proti ochoreniu COVID-19 je očkovanie, ktoré je naďalej dobrovoľné a plne hradené z verejného zdravotného poistenia pre všetkých. Cieľom očkovania je predchádzať hospitalizáciám pre COVID-19, závažným ochoreniam a úmrtiam, ako aj zníženie zaťaženia systému poskytovania zdravotnej starostlivosti. Očkovanie sa vykonáva vo vybraných zdravotníckych zariadeniach, kompletný zoznam je zverejnený na webovej stránke ministerstva zdravotníctva https://www.health.gov.sk/?Zozam-centier-XBB. Zákazy návštev v nemocniciach V súčasnosti môžu zdravotnícke zariadenia samostatne vydať zákaz návštev na príslušných klinikách a oddeleniach, a to vzhľadom na zvýšený výskyt akútnych respiračných ochorení a chrípky. Rozhodnutie obmedziť návštevy je plne v kompetencii jednotlivých nemocníc. K dispozícii sú aj Regionálne úrady verejného zdravotníctva, s ktorými môžu nemocnice epidemiologickú situáciu v danom regióne konzultovať. Aktuálny variant vírusu Podľa výsledkov sekvenovania pozitívnych pacientskych vzoriek tvoria na Slovensku väčšinu ochorení COVID-19 subvarianty omikronu. Tieto subvarianty aktuálne nespôsobujú závažné zhoršenie epidemiologickej situácie. V prípade, ak by sa výrazne zhoršila epidemická situácia, rezort zdravotníctva ju bude manažovať opäť v spolupráci s Úradom verejného zdravotníctva a s odborníkmi, pričom zohľadní získané skúsenosti z efektivity jednotlivých realizovaných opatrení z obdobia rokov 2019 až 2023. Vývoj v číslach Čo sa týka akútnych respiračných ochorení, v 46. kalendárnom týždni bol evidovaný pokles chorobnosti, a to konkrétne o 7,1 % v porovnaní s predchádzajúcim kalendárnym týždňom. Rovnako bol zaznamenaný aj mierny pokles chorobnosti v prípade COVID-19. Informácie pre verejnosť v súvislosti s COVID-19 Úrad verejného zdravotníctva SR pravidelne aktualizuje na svojej webovej stránke, konkrétne v časti Aktuality: https://www.uvzsr.sk/web/uvz/home/-/asset_publisher/uhuw/content/covid-19-a-jesen-2023 TASR o tom informoval komunikačný odbor Ministerstva zdravotníctva SR. Upozornenie: TASR zverejňuje vyhlásenia, stanoviská, oznámenia v pôvodnom znení, dodanom zadávateľom, bez redakčnej úpravy. V zmysle § 5, ods. 2 zákona č. 167/2008 Z. z. o periodickej tlači a agentúrnom spravodajstve TASR nezodpovedá za obsah týchto informácií. Zverejňovanie vyhlásení, stanovísk a oznámení orgánov verejnej moci vykonáva TASR v zmysle § 3, ods. 5 zákona č. 385/2008 Z. z. o Tlačovej agentúre Slovenskej republiky ako službu vo verejnom záujme. bac
Všetko o agentúre
Spravodajský servis
Mobilné aplikácie
Videá
PR servis OTS
Fotografie
Audioservis
Archív a databázy
Monitoring
Zóna verejného záujmu