Polícia: Most medzi Vojanmi a Veľkými Raškovcami od polnoci uzavrú (2)

21. novembra 2023 15:51
Drahňov 21. novembra (TASR) - Od utorka polnoci až do odvolania bude úplne uzavretý most na ceste II/552 v katastrálnom území obce Drahňov medzi Vojanmi a Veľkými Raškovcami v okrese Michalovce. Dôvodom je zlý stavebno-technický stav mosta a rozsiahle poškodenia, no najmä ochrana života a zdravia účastníkov cestnej premávky. Informovala o tom polícia. "Obchádzkové trasy pre dopravu nad šesť ton budú smerované po ceste II/554, I/19 a II/555, teda cez Veľké Raškovce, Trhovište, Michalovce, Zemplínsku Širokú, Pavlovce nad Uhom a späť. Doprava do šesť ton môže využiť obchádzku cez obec Stretavka," uviedla košická krajská policajná hovorkyňa Lenka Ivanová. Dočasné dopravné značenie vyznačujúce tieto trasy správca umiestni v najbližších dňoch. Košický samosprávny kraj (KSK) oznámil, že jeho správa ciest hľadá vyhovujúce technické riešenie, aby bol prejazd cez most možný aj napriek aktuálnym obmedzeniam. Ešte v auguste prijal opatrenia so zachovaním premávky na moste. "Župa už skôr plánovala most M1683 na ceste II/552 pred obcou Vojany komplexne zrekonštruovať za viac ako 2,1 milióna eur. Keďže most medzičasom ešte viac degradoval, je nevyhnutné dopracovať projektovú dokumentáciu stavby," uviedol Úrad KSK. So zvýšením nákladov na rekonštrukciu krajský rozpočet nepočítal, finančné zdroje teda bude musieť hľadať dodatočne. Most s dĺžkou 57 metrov postavili ešte v roku 1963. Aktuálne sa nachádza v siedmom zo siedmich stupňov stavebno-technického stavu, čo zodpovedá havarijnému stavu a naďalej degraduje. Ide o trojpoľový most typu Vloššák, ktorý tvorí 11 nosníkov. "Rokmi sa na ňom podpísala intenzita dopravy, ako aj chemická údržba počas zimnej sezóny. Následkom týchto vplyvov došlo k poškodeniu jednotlivých konštrukčných častí mosta, čo má zásadný vplyv hlavne na jeho zaťažiteľnosť a životnosť," priblížil KSK. V auguste počas mimoriadnej prehliadky mosta zistili poškodenia nosníkov zatekajúcou vodou, ktorá spôsobila koróziu betonárskej a predpínacej výstuže. Na úložných priečnikoch a pilieroch podpier došlo k degradácii vrstvy betónu a jej odlúpnutiu. Výstuž je z časti skorodovaná a nie je zabezpečená jej súdržnosť s betónom. Vzhľadom na polohu poškodených nosníkov dopravu presmerovali do jedného jazdného pruhu. UPOZORNENIE: Správa bola rozšírená o posledné štyri odseky. hol nik
Všetko o agentúre
Spravodajský servis
Mobilné aplikácie
Videá
PR servis OTS
Fotografie
Audioservis
Archív a databázy
Monitoring
Zóna verejného záujmu