Oznámenie: Ústavný súd SR navštívili aktuálni a budúci študenti Univerzity...

21. novembra 2023 11:50
Oznámenie: Ústavný súd SR navštívili aktuálni a budúci študenti Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach Bratislava/Košice 21. novembra (TASR) - V priestoroch Ústavného súdu (ÚS) Slovenskej republiky dnes sudca ústavného súdu Ladislav Duditš privítal približne 60 aktuálnych a budúcich študentov Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. Po predstavení právomocí a fungovania ústavného súdu sa prítomní oboznámili aj s medzinárodnými aktivitami a interakciami tejto vrcholovej súdnej inštitúcie s európskymi súdmi a inými medzinárodnými inštitúciami. Prítomní zástupcovia Právnickej fakulty a Filozofickej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach informovali auditórium o vlastných pozitívnych skúsenostiach vyplývajúcich zo spolupráce so sudcami ústavného súdu a zamestnancami kancelárie ústavného súdu v rámci rozličných aktivít, najmä v rámci medzinárodnej vedeckej konferencie "ústavné dni" a stážovej kliniky. Študenti sa v rámci prezentácií a diskusie zhodli na naliehavosti potreby dopĺňania teoretických vedomostí a jazykových znalostí získaných univerzitným vzdelávaním o praktické skúsenosti v rámci stáží a praxí na inštitúciách, ktoré im umožňujú uplatnenie na trhu práce po ukončení štúdia. K takýmto inštitúciám patrí aj ústavný súd, na ktorom sa dlhodobo a úspešne uplatňujú absolventi právnických fakúlt, napríklad na pozíciách súdnych poradcov, protokolistov a zamestnancov odborov kancelárie ústavného súdu, na ktorých obsadenie je potrebné právnické vzdelanie. TASR o tom informovala hovorkyňa ÚS SR Martina Ferencová. Upozornenie: TASR zverejňuje vyhlásenia, stanoviská, oznámenia v pôvodnom znení, dodanom zadávateľom, bez redakčnej úpravy. V zmysle § 5, ods. 2 zákona č. 167/2008 Z. z. o periodickej tlači a agentúrnom spravodajstve TASR nezodpovedá za obsah týchto informácií. Zverejňovanie vyhlásení, stanovísk a oznámení orgánov verejnej moci vykonáva TASR v zmysle § 3, ods. 5 zákona č. 385/2008 Z. z. o Tlačovej agentúre Slovenskej republiky ako službu vo verejnom záujme. hl
Všetko o agentúre
Spravodajský servis
Mobilné aplikácie
Videá
PR servis OTS
Fotografie
Audioservis
Archív a databázy
Monitoring