Vyjadrenie: Generálna prokuratúra SR - veľmi zodpovedný obstarávateľ

21. novembra 2023 10:15
Bratislava 21. novembra (TASR) - Portál Transparex na základe analýzy dát v oblasti verejného obstarávania udelil Generálnej prokuratúre Slovenskej republiky za výsledky vo verejnom obstarávaní za rok 2022 hodnotenie A+ VEĽMI ZODPOVEDNÝ OBSTARÁVATEĽ. Hodnotenie A+ získalo len 1 % zo všetkých registrovaných verejných obstarávateľov v Slovenskej republike a ocenenie za transparentné obstarávanie bolo udelené len 236 verejným obstarávateľom zo 4400 hodnotených subjektov. Generálna prokuratúra Slovenskej republiky tak nadviazala na rok 2021, v ktorom bola taktiež vyhodnotená ako VEĽMI ZODPOVEDNÝ OBSTARÁVATEĽ, na 10. mieste v kategórii "Ústredné orgány štátnej správy". Maroš Žilinka, generálny prokurátor Slovenskej republiky: "Moja vďaka patrí všetkým zamestnancom Generálnej prokuratúry Slovenskej republiky, ktorí sa podieľajú a zodpovedajú za proces verejného obstarávania a ktorí svojou vysokou profesionalitou prispievajú k šetreniu verejných prostriedkov a účelnému nakladaniu s nimi." TASR o tom informovala hovorkyňa Generálnej prokuratúry (GP) SR Zuzana Drobová. Upozornenie: TASR zverejňuje vyhlásenia, stanoviská, oznámenia v pôvodnom znení, dodanom zadávateľom, bez redakčnej úpravy. V zmysle § 5, ods. 2 zákona č. 167/2008 Z. z. o periodickej tlači a agentúrnom spravodajstve TASR nezodpovedá za obsah týchto informácií. Zverejňovanie vyhlásení, stanovísk a oznámení orgánov verejnej moci vykonáva TASR v zmysle § 3, ods. 5 zákona č. 385/2008 Z. z. o Tlačovej agentúre Slovenskej republiky ako službu vo verejnom záujme. hl
Všetko o agentúre
Spravodajský servis
Mobilné aplikácie
Videá
PR servis OTS
Fotografie
Audioservis
Archív a databázy
Monitoring
Zóna verejného záujmu