Vyjadrenie: Tisíce detí budú spolu bubnovať, aby ich všetci počuli

16. novembra 2023 16:50
Bratislava 16. novembra (TASR) - Najväčšie prepojenie detí, ktoré poukáže na ich práva, aké Slovensko a Česko vo svojej histórii zažijú! Viac ako 140 000 detí sa spojí naprieč oboma krajinami v pondelok 20. novembra 2023 od 10:00 do 11:00 a budú spoločne bubnovať, aby sme ich my, dospelí, počuli. Pretože ticho deti pred násilím neochráni! Desiaty ročník podujatia "Bubnujeme, aby bolo deti lepšie počuť 2023!" sa koná na Slovensku pod záštitou prezidentky Slovenskej republiky Zuzany Čaputovej a v Čechách pod záštitou prezidenta Českej republiky Petra Pavla a Evy Pavlovej, prvej dámy. "Je na nás dospelých, aby sa ochrana detí pred násilím stala prioritou. Deti by nemali zažívať násilie. Som rada, že aj tento rok ich bude počuť. Hlas detí je dôležitý, pretože ticho ich neochráni," uviedla zakladateľka Centra Slniečko, n.o. Mariana Kováčová. Ani 33 rokov od prijatia Dohovoru o právach dieťaťa nemôžeme povedať, že sú deti na Slovensku a v Čechách dostatočne chránené a rešpektované. Nepomohlo zatiaľ ani viac ako 230 000 detí a dospelých, ktorí za posledných desať rokov vyšli v novembri do ulíc. Ochranu pred násilím a prevenciu násilia musíme riešiť nahlas, komplexne a koordinovane. Ticho nič nerieši. "Násilie páchané na deťoch je často skloňované a má veľa podôb. Buďme spolu vnímaví a nedovoľme, aby bolo násilie v našom okolí prehliadané. Nenechajme detský hlas nevypočutý," uviedla riaditeľka Národného koordinačného strediska pre riešenie problematiky násilia na deťoch Mária Vargová. S násilím sa môžeme vysporiadať len tak, že ho nebudeme bagatelizovať, prehliadať a vnímať ako niečo, čo sa "nás netýka". Práve preto sa od roku 2014 vždy v novembri organizuje podujatie "Bubnujeme, aby bolo deti lepšie počuť!". Upozorňuje na dôležitosť dlhodobo zanedbávanej včasnej ochrany detí pred násilím, poukazuje na potrebu včasnej prevencie v spoločnosti a vyjadruje hlasné NIE, násiliu na deťoch. "Bubnovačka je skvělá příležitost, jak dát dětem, ale široké veřejnosti jasnou a hlasitou zprávu, že násilí v blízkých vztazích není v pořádku a pokud někdo násilí zažívá, je důležité na to nebýt sám a říci si o pomoc. Odpovědností nás dospělých je zajistit, aby tato pomoc pro ohroženéděti byla včasná, dobře dostupná a dobře koordinovaná v zájmu dítěte. Bohužel tomu v České republice stále tak není, i proto mám velkou radost, že hlas dětským obětem násilí společně s námi dali i pan prezident s první dámou, stejně tak jako Kancelář veřejného ochránce práv nebo zmocněnkyně pro lidská práva. Je to důležitý signál pro všechny, ale zejména pro děti, že násilí v rodinách nelze přehlížet," hovorí Petra Wünschová, riaditeľka Centra Locika, z.ú.. Do Bubnovačky sa môže zapojiť každý. Zapájajú sa spolky, inštitúcie, firmy i rodiny doma. Bubnujú spoločne v meste na námestí, v športových halách. Bubnujú v školách, v telocvični, či na dvore, ale aj vo firmách a organizáciách. Okrem samotného bubnovania sú počas celého tohto týždňa organizované rôzne podporné aktivity k téme prevencie násilia. V školách napríklad premietanie filmov k téme, rozhovory, diskusie, tematické nástenky, pre menších zadania na kreslenie. Vo firmách je to zdieľanie informácií o ochrane detí prostredníctvom interných komunikačných kanálov, či podpory na sociálnych sieťach. Veľké spoločné bubnovania sa na Slovensku pripravujú v desiatkach obcí, ale aj v mestách ako Nitra, Partizánske, Handlová, Dolný Kubín, Trenčín, Prievidza, Nováky, Michalovce, Veľké Kapušany, Komárno a v ďalších. November je mesiacom viacerých významných dátumov v oblasti ochrany práv dieťaťa. 18. november je Európskym dňom ochrany detí pred sexuálnym vykorisťovaním a sexuálnym zneužívaním, 19. november je Svetovým dňom prevencie týrania a zneužívania detí a 20. november je Svetovým dňom detí vyhláseným organizáciou UNICEF, počas ktorého si svet pripomína prijatie Dohovoru o právach dieťaťa. Preto si organizácie pôsobiace na Slovensku v oblasti ochrany detí pred násilím zvolili práve 20. november za deň, kedy by malo byť hlas detí lepšie počuť! Vďaka vám robíme svet detí krajším! TASR o tom informoval tlačový odbor Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR. Upozornenie: TASR zverejňuje vyhlásenia, stanoviská, oznámenia v pôvodnom znení, dodanom zadávateľom, bez redakčnej úpravy. V zmysle § 5, ods. 2 zákona č. 167/2008 Z. z. o periodickej tlači a agentúrnom spravodajstve TASR nezodpovedá za obsah týchto informácií. Zverejňovanie vyhlásení, stanovísk a oznámení orgánov verejnej moci vykonáva TASR v zmysle § 3, ods. 5 zákona č. 385/2008 Z. z. o Tlačovej agentúre Slovenskej republiky ako službu vo verejnom záujme. lef
Všetko o agentúre
Spravodajský servis
Mobilné aplikácie
Videá
PR servis OTS
Fotografie
Audioservis
Archív a databázy
Monitoring