Vyjadrenie: M. Eštok na zasadnutí Rady pre všeobecné záležitosti EÚ: Sme...

15. novembra 2023 18:30
Vyjadrenie: Štátny tajomník M. Eštok na zasadnutí Rady pre všeobecné záležitosti EÚ: Sme otvorení hľadať kompromisy pri revízii rozpočtu EÚ, nie však na úkor kohézie či poľnohospodárstva Brusel 15. novembra (TASR) - Štátny tajomník Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky Marek Eštok sa 15. novembra 2023 zúčastnil na zasadnutí Rady pre všeobecné záležitosti EÚ v Bruseli. Hlavnou témou rokovania bola príprava decembrového zasadnutia Európskej rady, v agende ktorého je revízia Viacročného finančného rámca 2021–2027, vojenský konflikt na Ukrajine, situácia na Blízkom východe či rozširovanie Únie. Mimoriadne dôležitou bude v decembri diskusia lídrov k revízii rozpočtu EÚ, ktorý je po pandémii, energetickej kríze či kvôli vojenskému konfliktu na Ukrajine pod veľkým tlakom. „Záleží nám na nájdení kompromisného riešenia do konca roka. Červenou líniou pre nás však ostáva zníženie finančných prostriedkov na kohéznu politiku a Spoločnú poľnohospodársku politiku. Rovnako dôležité pre nás je, aby revízia rozpočtu EÚ zohľadňovala potrebu rozvoja infraštruktúry v prihraničných oblastiach s Ukrajinou,“ zdôraznil po rokovaní M. Eštok. Decembrový samit bude diskutovať aj o ďalšom rozšírení EÚ v nadväznosti na nedávno zverejnené každoročné hodnotenie Komisie. „Pokiaľ bude aj naďalej udržaná dynamika reformných procesov, budeme v ďalšom rozhodovaní v rámci EÚ pripravení podporiť odporúčania Komisie k otvoreniu prístupových rozhovorov s Ukrajinou, Moldavskom a Bosnou a Hercegovinou a udeleniu kandidátskeho štatútu pre Gruzínsko v čo najkratšom čase,“ komentoval M. Eštok. Rada okrem toho diskutovala aj o vývoji vzťahov medzi EÚ a Spojeným kráľovstvom. Štátny tajomník Eštok pri tejto téme osobitne podčiarkol potrebu kontinuity niektorých prechodných opatrení aj v nasledujúcich rokoch, najmä pokiaľ ide o oblasť elektrických vozidiel a batérií. Ministri a štátni tajomníci rezortov diplomacie členských štátov Únie počas pracovného obeda tiež prediskutovali prípravu Únie na budúce výzvy v kontexte jej ďalšieho rozšírenia. TASR informoval komunikačný odbor Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR. UPOZORNENIE: TASR zverejňuje vyhlásenia, stanoviská, oznámenia v pôvodnom znení, dodanom zadávateľom, bez redakčnej úpravy. V zmysle § 5, ods. 2 zákona č. 167/2008 Z. z. o periodickej tlači a agentúrnom spravodajstve TASR nezodpovedá za obsah týchto informácií. Zverejňovanie vyhlásení, stanovísk a oznámení orgánov verejnej moci vykonáva TASR v zmysle § 3, ods. 5 zákona č. 385/2008 Z. z. o Tlačovej agentúre Slovenskej republiky ako službu vo verejnom záujme. azd bub
Všetko o agentúre
Spravodajský servis
Mobilné aplikácie
Videá
PR servis OTS
Fotografie
Audioservis
Archív a databázy
Monitoring
Zóna verejného záujmu