Vyjadrenie: MPRV: Prednáška Marion Jansen z OECD priniesla vítaný nadhľad pri...

15. novembra 2023 11:22
Vyjadrenie: MPRV: Prednáška Marion Jansen z OECD priniesla vítaný nadhľad pri tvorbe dlhodobých politík na ochranu nášho poľnohospodárskeho trhu Bratislava 15. novembra (TASR) – Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR (MPRV SR) privítalo na svojej pôde riaditeľku direktoriátu pre obchod a poľnohospodárstvo Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD) Marion Jansen. Ústrednou témou návštevy Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR bolo predstavenie práce OECD v oblasti poľnohospodárstva. Delegáciu OECD pred prednáškou bilaterálne prijal aj štátny tajomník Vladimír Vnuk. V utorok 14. novembra 2023 sa na Ministerstve pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR uskutočnila prednáška riaditeľky direktoriátu pre obchod a poľnohospodárstvo OECD Marion Jansen. Prednášku otvoril a delegáciu OECD privítal štátny tajomník rezortu pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Vladimír Vnuk: "V kontexte súčasnej turbulentnej situácie na medzinárodnom trhu s poľnohospodárskymi komoditami je pre nás na ministerstve mimoriadnym prínosom každý odborník z medzinárodných štruktúr, ktorý nám poskytne vítaný nadhľad, prípadnú prognózu vývoja. Publikácia OECD-FAO pomáha tvorcom politiky lepšie sa pripraviť na určité situácie prostredníctvom výhľadovej analýzy na nasledujúcich 10 rokov." Ústrednou témou prednášky a diskusie s expertmi rezortu pôdohospodárstva bola práca a aktuálne výzvy v poľnohospodárstve z pohľadu OECD. "Direktoriát OECD pre obchod a poľnohospodárstvo poskytuje politické analýzy a odporúčania pre vlády s cieľom pomôcť kvalitnejšie rozvíjať obchodné, poľnohospodárske a rybárske politiky, ktoré prispejú k inkluzívnemu a udržateľnému rastu," uviedla pri svojej prvej návšteve Slovenskej republiky Marion Jansen a predstavila vlajkové publikácie za oblasť poľnohospodárstva, ktoré OECD pravidelne publikuje každý rok. Ide o Poľnohospodársky výhľad OECD-FAO a Monitoring a hodnotenie poľnohospodárskych politík OECD. Diskutovalo sa aj o trojitej výzve, ktorej aktuálne poľnohospodárstvo z pohľadu OECD čelí: 1. Poskytovanie potravinovej bezpečnosti a výživy rastúcej svetovej populácii. 2. Zabezpečenie živobytia miliónov ľudí pracujúcich pozdĺž potravinových reťazcov. 3. Zabezpečenie environmentálnej udržateľnosti odvetvia. Návšteva Marion Jansen potvrdzuje vysoký kredit, ktorý Slovenská republika v oblasti poľnohospodárstva v OECD dlhodobo má: "Slovenská republika má s direktoriátom pre obchod a poľnohospodárstvo OECD intenzívnu spoluprácu, preto bolo pre mňa prirodzené prijať vaše pozvanie a určite sa sem v budúcnosti rada vrátim," uzavrela Marion Jansen. Program návštevy riaditeľky direktoriátu pre obchod a poľnohospodárstvo OECD Marion Jansen bude pokračovať v stredu 15. novembra 2023 na Slovenskej poľnohospodárskej univerzite v Nitre, kde je naplánovaná výberová celouniverzitná prednáška. TASR o tom informoval odbor komunikácie MPRV SR. Upozornenie: TASR zverejňuje vyhlásenia, stanoviská, oznámenia v pôvodnom znení, dodanom zadávateľom, bez redakčnej úpravy. V zmysle § 5, ods. 2 zákona č. 167/2008 Z. z. o periodickej tlači a agentúrnom spravodajstve TASR nezodpovedá za obsah týchto informácií. Zverejňovanie vyhlásení, stanovísk a oznámení orgánov verejnej moci vykonáva TASR v zmysle § 3, ods. 5 zákona č. 385/2008 Z. z. o Tlačovej agentúre Slovenskej republiky ako službu vo verejnom záujme. rt
Všetko o agentúre
Spravodajský servis
Mobilné aplikácie
Videá
PR servis OTS
Fotografie
Audioservis
Archív a databázy
Monitoring
Zóna verejného záujmu