Košice: Na FF UPJŠ si možno pozrieť výstavu o cintorínoch z prvej svetovej vojny

11. novembra 2023 15:44
Košice 11. novembra (TASR) - Výstavu o cintorínoch z prvej svetovej vojny na severovýchode Slovenska si možno pozrieť v areáli Filozofickej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika (FF UPJŠ) na Moyzesovej ulici v Košiciach. Pri príležitosti 105. výročia ukončenia prvej svetovej vojny ju pripravila Katedra histórie FF UPJŠ spolu s Krajským pamiatkovým úradom Prešov. TASR o tom z fakulty informoval Marián Gladiš. Výstava nesie názov Frontové a lazaretné vojnové cintoríny z prvej svetovej vojny na území severovýchodného Slovenska - pamiatky histórie. Ako pripomenul, na území dnešnej Slovenskej republiky boli počas vojny a v medzivojnovom období zriadené stovky vojnových cintorínov. V západnej, strednej a juhovýchodnej časti Slovenska boli budované lazaretné, posádkové a zajatecké vojnové cintoríny, ale na severovýchodnom Slovensku išlo takmer výlučne o frontové cintoríny. "Typová odlišnosť vojnových cintorínov mala priamy súvis s oblasťami ich vzniku. Kým západnú, strednú a juhovýchodnú časť Slovenska bojové operácie priamo nezasiahli, jeho severovýchodné okresy boli od novembra 1914 do mája 1915 priamou súčasťou karpatskej časti východného frontu," ozrejmil autor výstavy Anton Liška z Krajského pamiatkového úradu Prešov. Výstava prostredníctvom fotografií, projektov, plánov či exhumačných protokolov približuje nielen proces výstavby a konečnej úpravy cintorínov z prvej svetovej vojny na severovýchodnom Slovensku, ale aj aktuálny stav lokalít vrátane dochovaných autentických prvkov drobnej architektúry v okresoch Bardejov, Humenné, Medzilaborce, Snina, Stropkov, Svidník a Vranov nad Topľou. Súčasťou expozície sú aj dobové artefakty z pohrebísk. "Výstava je primárne určená pre žiakov a študentov základných, stredných a vysokých škôl, ale aj pre širokú odbornú a laickú verejnosť, ktorá sa zaujíma o regionálnu či vojenskú históriu," povedal Peter Borza z katedry histórie. Výstava v jej priestoroch v budove Platón potrvá do 15. decembra. sem mia
Všetko o agentúre
Spravodajský servis
Mobilné aplikácie
Videá
PR servis OTS
Fotografie
Audioservis
Archív a databázy
Monitoring