Jonas J. Maxim Becomes New Archbishop of Presov

26. októbra 2023 12:39
Presov, October 26 (TASR) - Jeremonach Jonas J. Maxim has become the new Archbishop of Presov and Metropolitan of the Greek Catholic Church in Slovakia, the Slovak Bishops Conference (KBS) announced on Thursday. Pope Francis appointed him to the post on Thursday. ko/df
Všetko o agentúre
Spravodajský servis
Mobilné aplikácie
Videá
PR servis OTS
Fotografie
Audioservis
Archív a databázy
Monitoring