Zvolen:TUZVO začala nový akademický rok, po rokoch došlo k nárastu počtu prvákov

25. septembra 2023 16:33
Zvolen 25. septembra - Technická univerzita (TUZVO) vo Zvolene vstúpila v pondelok do 72. akademického roka. Súčasťou programu otvorenia bola promócia absolventov doktorandského štúdia i odovzdanie cien rektora za najlepšiu publikáciu knižného charakteru a za významný vedecký prínos. Ako pre TASR uviedol hovorca univerzity Ján Lichý, škola aktuálne poskytuje vzdelávanie približne 2000 študentom vo všetkých troch stupňoch štúdia na štyroch fakultách a v 78 študijných programoch. "V tomto akademickom roku po viacerých rokoch znižovania počtu študentov došlo k nárastu počtu študentov prvého ročníka," pripomenul. "V súčasnosti univerzita očakáva výsledky práve prebiehajúcej akreditácie podľa nových akreditačných štandardov," dodal. TUZVO je v rebríčku SCIMAGO v kategórii vedeckého rankingu treťou najlepšou slovenskou univerzitou a v šanghajskom rebríčku sa štvrtý rok po sebe umiestnila v prvej päťstovke pôdohospodárskych univerzít. "Naša univerzita si vo svojom dlhodobom zámere vytýčila víziu stať sa do roku 2030 medzinárodne uznávanou, výskumne orientovanou univerzitou a byť poskytovateľom moderného vzdelávania a sprostredkovateľom systematického odovzdávania vedomostí a spoločných kultúrnych a demokratických hodnôt vrátane zodpovednosti k životu," uviedol rektor TUZVO Rudolf Kropil. V oblasti modernizácie univerzita pracuje na príprave konzorciálneho projektu so SPU v Nitre v rozsahu takmer 20 miliónov eur, príprave projektov v rámci tzv. transformačných a inovačných konzorcií i projektov excelentných výskumníkov. "Svoje úsilie univerzita venuje aj hľadaniu zdrojov na rekonštrukciu hlavnej budovy tak, aby bola moderná, environmentálne spoľahlivá a energeticky nenáročná," doplnil Lichý. "Naši absolventi by mali ovládať takzvané kľúčové kompetencie 4K - kritické myslenie, komunikáciu, kolaboráciu a kreativitu a, navyše, naše univerzity musíme formovať ako inštitúcie bez múrov. Musíme prijať zmeny formulované spoločnosťou a čeliť výzvam 21. storočia. Musíme však byť zároveň miestom slobodného myslenia a hľadania pravdy," doplnil v príhovore Kropil. jop tur
Všetko o agentúre
Spravodajský servis
Mobilné aplikácie
Videá
PR servis OTS
Fotografie
Audioservis
Archív a databázy
Monitoring
Zóna verejného záujmu