Na košickej UVLF sa začal akademický rok aj pre stovky študujúcich v angličtine

18. septembra 2023 17:18
Košice 18. septembra (TASR) - Nový akademický rok sa začal v pondelok na Univerzite veterinárskeho lekárstva a farmácie (UVLF) v Košiciach spolu pre 2320 zapísaných študentov vo všetkých troch stupňoch vysokoškolského vzdelávania. Jednu štvrtinu z nich tvoria mladí ľudia študujúci v anglickom jazyku. Informovala o tom hovorkyňa univerzity Zuzana Bobriková. Do prvého ročníka nastupuje 547 študentov, z toho 431 s výučbou v slovenskom jazyku. "V nosnom študijnom programe všeobecné veterinárske lekárstvo je to 135 študentov a v anglicky vyučovanej forme General Veterinary Medicine 116 študentov. Do tretieho stupňa vysokoškolského vzdelávania nastupuje spolu 116 doktorandov - 83 v dennej a 33 v externej forme. Do spoločného programu Animal Science s partnerskou Nord University v nórskom Bodo sa do prvého ročníka zapísalo 43 študentov," uviedla hovorkyňa. Mladí ľudia študujúci v anglickom jazyku pochádzajú z Francúzska, Nórska, Islandu, Izraela, Írska, Veľkej Británie, Grécka, Poľska, Malty, ale aj z Indie, Turecka, Belgicka, Číny, Fínska, Kanady, Kene, Nemecka, Švédska, USA, JAR, Bahrajnu či Seychel. Rektor UVLF Jozef Nagy v príhovore zdôraznil, že po pandemických rokoch považuje za potrebné v čo najväčšej miere realizovať prezenčnú formu výučby, aj keď v tom aktuálne bránia prebiehajúce rekonštrukčné práce jednotlivých pavilónov v areáli univerzity. "V ostatnom akademickom roku prebiehali rekonštrukcie piatich pavilónov takmer za šesť miliónov eur. Všetky sa realizovali z nenávratných finančných príspevkov z Operačného programu Kvalita životného prostredia. V pavilóne 39 bola rekonštruovaná aj poslucháreň, ktorá je s kapacitou 208 miest najväčšia na univerzite. Podarilo sa nám získať aj projekt z plánu obnovy a odolnosti vo výške 1,6 milióna eur na obnovu spojeného pavilónu 8 a 9. Po havárii dvoch kotlov v centrálnej kotolni škola investovala do jej obnovy vyše štvrť milióna eur," uviedol. Pripomenul, že onedlho čaká univerzitu posúdenie súladu vnútorného systému zabezpečovania kvality vzdelávania so zákonom a štandardmi Slovenskej akreditačnej agentúry pre vysoké školstvo (SAAVŠ). "Súbežne s týmto hodnotením je potrebné začať aj prípravu na medzinárodnú akreditáciu, a to hlavne s ohľadom na nový štandardný operačný postup, ktorý bol schválený v tomto roku," skonštatoval. Generálnym cieľom v dlhodobom zámere univerzity je udržanie úrovne vedecko-výskumnej činnosti, a to v rámci rozvíjania koncepcie jeden svet, jedno zdravie prepojením veterinárnej a humánnej medicíny, hygieny potravín, životného prostredia a farmácie. UVLF ponúka vzdelávanie v troch študijných odboroch - veterinárske lekárstvo, farmácia a biológia. hol tur
Všetko o agentúre
Spravodajský servis
Mobilné aplikácie
Videá
PR servis OTS
Fotografie
Audioservis
Archív a databázy
Monitoring