Oznámenie: Odovzdávanie ocenenia Sociálny čin roka 2022

18. septembra 2023 12:26
Slávnostné odovzdávanie Ocenenia ministerky práce, sociálnych vecí a rodiny SR za Sociálny čin roka a za významnú pomoc rodinám v roku 2022 sa uskutoční v stredu 20. septembra o 17.30 h v historickej budove NR SR na Župnom námestí 12 v Bratislave. Za sociálny čin sa považuje mimoriadne humánna a originálna aktivita pre ktorúkoľvek znevýhodnenú skupinu obyvateľstva (deti, starší ľudia, ťažko zdravotne postihnutí, marginalizované skupiny obyvateľstva a podobne). Potvrdenie účasti na: press@employment.gov.sk do utorka 19. septembra, do 12.30 h. Pri potvrdení účasti je potrebné uviesť: meno, priezvisko, redakcia, funkcia, dátum narodenia, číslo OP, adresa trvalého bydliska, telefónne číslo. TASR o tom dnes informovala hovorkyňa MPSVR SR Kristína Korenková. Upozornenie: TASR zverejňuje vyhlásenia, stanoviská, oznámenia v pôvodnom znení, dodanom zadávateľom, bez redakčnej úpravy. V zmysle § 5, ods. 2 zákona č. 167/2008 Z. z. o periodickej tlači a agentúrnom spravodajstve TASR nezodpovedá za obsah týchto informácií. Zverejňovanie vyhlásení, stanovísk a oznámení orgánov verejnej moci vykonáva TASR v zmysle § 3, ods. 5 zákona č. 385/2008 Z. z. o Tlačovej agentúre Slovenskej republiky ako službu vo verejnom záujme. lk
Všetko o agentúre
Spravodajský servis
Mobilné aplikácie
Videá
PR servis OTS
Fotografie
Audioservis
Archív a databázy
Monitoring