Vyjadrenie: MV: Stanoviská k Imlejovi a Santusovej

15. septembra 2023 19:23
Bratislava 15. septembra (TASR) - Vami menovaný policajt bol personálnym rozkazom Ministra vnútra SR zo dňa 30.8.2023 v zmysle § 35 ods. 2 zákona č. 73/1998 Z.z., prevedený ku dňu 14.9.2023 na Krajské riaditeľstvo PZ v Košiciach a to na základe odôvodneného návrhu Riaditeľa ÚIS povereného výkonom dočasne neobsadenej riadiacej funkcie z dôvodu, že si dlhodobo a na viacerých úsekoch riadiacej a kontrolnej pôsobnosti svedomito neplnil povinnosti ustanovené zákonmi, ďalšími všeobecne záväznými právnymi predpismi, služobnou prísahou, rozkazmi, nariadeniami, príkazmi a pokynmi nadriadených. Samotné neplnenie povinností bolo konštatované opakovane na poradách vedenia ÚIS a bolo konštatované aj riaditeľom Odboru ochrany a prevencie Útvaru ochrannej služby a prevencie Úradu inšpekčnej služby. Menovaný policajt zastával funkciu vedúceho oddelenia Východ, odboru ochrany a prevencie, útvaru ochrannej služby a prevencie Úradu inšpekčnej služby od 1.1.2022. Riaditeľ ÚIS odmieta účelové obvinenia zo strany tohto policajta. Na ÚIS momentálne prebieha konanie o služobnom hodnotení menovanej policajtky, nakoľko táto nesplnila povinnosť absolvovať detektor lži pri odôvodnenom podozrení z protiprávneho konania. Túto povinnosť nesplnila spomedzi ôsmich policajtov vyslaných na základe pokynu nadriadeného iba ona, žiadny iný policajt zaradený na ÚIS v tíme Oblúk nemal problém toto vyšetrenie absolvovať. Vzhľadom na túto nesplnenú povinnosť vyplývajúcu z príslušných právnych predpisov, rozhodol príslušný nadriadený o tom že v zmysle zákona o štátnej službe príslušníkov policajného zboru nespĺňa podmienky na ďalšie zotrvanie na určenom útvare ktorým Útvar ochrannej služby a prevencie Úradu inšpekčnej služby je. Samotné konanie ešte nie je právoplatné, tak bližšie informácie k tomu momentálne neposkytujeme. V každom prípade je potrebné uviesť, že ňou oznámené skutočnosti, ktoré sa mali udiať v lete 2022, oznámila až po tom ako jej bolo doručené toto pre ňu negatívne rozhodnutie nadriadeného, ktorého priamo obvinila z ňou spomínaného konania, čo preukazuje zjavnú účelovosť jej konania. Samotný funkcionár ÚIS toto obvinenie rázne odmietol. Predmetné oznámenie je evidované na Úrade inšpekčnej služby a bolo postúpené v zmysle obsahu viacerým organizačným zložkám ÚIS, ktoré predmetné skutočnosti preverujú. Úrad inšpekčnej služby a jeho príslušníci si vykonávajú svoju činnosť v rámci zákona a odmietajú akékoľvek zaťahovanie do politického súboja. TASR o tom informoval hovorca Ministerstva vnútra (MV) SR Matej Neumann. Upozornenie: TASR zverejňuje vyhlásenia, stanoviská, oznámenia v pôvodnom znení, dodanom zadávateľom, bez redakčnej úpravy. V zmysle § 5, ods. 2 zákona č. 167/2008 Z. z. o periodickej tlači a agentúrnom spravodajstve TASR nezodpovedá za obsah týchto informácií. Zverejňovanie vyhlásení, stanovísk a oznámení orgánov verejnej moci vykonáva TASR v zmysle § 3, ods. 5 zákona č. 385/2008 Z. z. o Tlačovej agentúre Slovenskej republiky ako službu vo verejnom záujme. lul
Všetko o agentúre
Spravodajský servis
Mobilné aplikácie
Videá
PR servis OTS
Fotografie
Audioservis
Archív a databázy
Monitoring