Vyjadrenie: Z piateho tohtoročného vyslania v rámci pomoci v krízových...

14. septembra 2023 19:04
Vyjadrenie: Z piateho tohtoročného vyslania v rámci pomoci v krízových situáciách sa zo Slovinska vrátili vodohospodári a zástupcovia rezortu vnútra Bratislava 14. septembra (TASR) - Slovenský tím zasahoval nepretržite od 11. augusta dokopy v 5 rôznych lokalitách na severovýchode Slovinska, kde upravovali brehy, rozširovali toky riek, čistili korytá od nánosov skál a nakladali prebytočný materiál, kamene a stromy na nákladné vozidlá. Z vyslania sa vrátil dnes, 14. septembra 2023. Ide tak o najdlhšie zahraničné vyslanie v modernej histórii Slovenska. Na základe nasadenia ťažkých pásových rýpadiel poskytnutých Slovenským vodohospodárskym podnikom, š. p., následne Slovinsko požiadalo aj o ďalšiu pomoc. Po preverení svojich možností vodohospodári potvrdili možnosť poskytnutia 4 kusov nákladných áut/sklápačov s obslužným personálom od 28. augusta 2023. 4 nákladné autá/sklápače slúžili na presun naplaveného materiálu z postihnutých oblastí. Okrem týchto mechanizmov Slovenská republika poslala 12. septembra 2023 Slovinsku aj 20 odvlhčovačov vzduchu, ktoré boli ministerstvu vnútra poskytnuté od spoločnosti Berlin Brands Group a.s. Sekcia krízového riadenia, rovnako ako v prípade presunu rýpadiel a sklápačov zabezpečila prepravu odvlhčovačov do Národného logistického centra v Slovinsku. Celková hodnota materiálnej humanitárnej pomoci predstavuje 2 394,80 eura v objeme 340 kg a prijímateľom materiálnej humanitárnej pomoci je Správa Slovinskej republiky pre civilnú ochranu a odstraňovanie následkov katastrof, divízia európskych a medzinárodných záležitostí. Zo slovinskej strany zabezpečila v rámci podpory hostiteľskej krajiny vyslaniam ubytovanie, stravovanie a palivo pre styčných dôstojníkov. Pre vyslaných Slovákov boli príjemným spestrením miestni obyvatelia, ktorí ako prejav vďaky za poskytnutú pomoc a solidaritu stavali bilboardy so slovami vďaky. Slovinskú republiku sužovali od 4. augusta do 7. augusta 2023 nepriaznivé poveternostné podmienky, ktoré spôsobili vyliatie riek a katastrofálne povodne. Silné dažde spôsobili rozsiahle škody, ktoré viedli k zrúteniu 7 mostov a poškodená bola aj cestná a energetická infraštruktúra. Najmenej 6 ľudí zahynulo a 8 000 bolo evakuovaných. K hrozbám sa pridalo viac ako 170 zosuvov pôdy. Predseda vlády Ľudovít Ódor obratom ponúkol slovinskému predsedovi vlády pomoc. Keďže Slovinsko 6. augusta 2023 aktivovalo mechanizmus civilnej ochrany EÚ a svoje požiadavky zverejnilo v systéme komunikácie v prípade núdzových situácií "CECIS". Požiadavka Slovinskej republiky bola zameraná na technickú pomoc - rýpadlá, mosty, vrtuľníky, odvlhčovače a mobilné bytové jednotky. Mesiac po povodniach sa situácia výrazne zlepšila, rieky sa vrátili na svoje brehy a riziko zosuvov pôdy v celej krajine sa znížilo. Úsilie o obnovu postihnutého územia však stále pokračuje. TASR o tom informoval tlačový odbor Ministerstva vnútra (MV) SR. Upozornenie: TASR zverejňuje vyhlásenia, stanoviská, oznámenia v pôvodnom znení, dodanom zadávateľom, bez redakčnej úpravy. V zmysle § 5, ods. 2 zákona č. 167/2008 Z. z. o periodickej tlači a agentúrnom spravodajstve TASR nezodpovedá za obsah týchto informácií. Zverejňovanie vyhlásení, stanovísk a oznámení orgánov verejnej moci vykonáva TASR v zmysle § 3, ods. 5 zákona č. 385/2008 Z. z. o Tlačovej agentúre Slovenskej republiky ako službu vo verejnom záujme. hl
Všetko o agentúre
Spravodajský servis
Mobilné aplikácie
Videá
PR servis OTS
Fotografie
Audioservis
Archív a databázy
Monitoring