Vyjadrenie: Pre budúcnosť našej krajiny je nevyhnutné, aby mladí ľudia...

21. júna 2023 13:41
Vyjadrenie: Pre budúcnosť našej krajiny je nevyhnutné, aby mladí ľudia neodchádzali pracovať do zahraničia Bratislava 21. júna (TASR) - Predseda vlády SR Ľudovít Ódor v úvode týždňa navštívil Univerzitný vedecký park Technicom v Košiciach, kde diskutoval s odborníkmi o tom, ako spomaliť trend odchodu mladých Slovákov do zahraničia. Podľa aktuálnych štatistík na zahraničné vysoké školy odchádza študovať až 22 % Slovákov, zatiaľ čo v ostatných krajinách EÚ sú to priemerne len 4 % zo študentov. "Aby sa naša ekonomika mohla rozvíjať, potrebujeme koncentrovať talenty. A to vieme robiť dvomi spôsobmi. Prvý je zabrániť odchodu vzdelaných mladých ľudí do zahraničia. Pretože potenciál, ktorý by mohli využiť v prospech Slovenska, uplatňujú inde. Prichádzame najmä o absolventov lekárskych a technických fakúlt, a to naša ekonomika veľmi silne pociťuje. Druhým spôsobom, ako zabezpečiť rozvoj a konkurencieschopnosť Slovenska, je lákanie talentov zo zahraničia. Nie všetky pozície vieme obsadiť našimi občanmi, preto by bolo vhodné nastaviť podmienky tak, aby u nás mohli pracovať aj cudzinci," uviedol premiér Ľudovít Ódor. Medzi dôvodmi odchodu, ktoré mladí Slováci najčastejšie uvádzajú, sú nízka kvalita našich univerzít, výška mzdy, kvalita pracovného prostredia, možnosť sebarealizácie či celková atmosféra v krajine. Vláda preto prijíma opatrenia, vďaka ktorým bude možné tento negatívny trend zmeniť. V rámci plánu obnovy je jednou z priorít riadenie a posilnenie financovania výskumu, vývoja a inovácií. Ďalej ide o zlepšenie prepojenia akademického a súkromného sektora či posilnenie medzinárodnej spolupráce akademických pracovníkov. Vláda tiež prijala Národnú stratégiu výskumu, vývoja a inovácií 2030. Jej cieľom je, aby sa 7 % investícií z celkového rozpočtu určeného na verejné obstarávanie využilo na kúpu inovatívnych riešení, aby sa výsledky PISA Global Competence Assessment zvýšili aspoň na priemernú úroveň krajín OECD, aby zahraniční doktorandi tvorili 25 % všetkých doktorandov na Slovensku. Zámerom stratégie je tiež nárast počtu študentov technických a vedeckých smerov na 27 %. V rámci stratégie sa tiež očakáva nárast počtu vysokokvalifikovaných pracovníkov zo zahraničia na 25 000. Na diskusii v Univerzitnom parku sa zúčastnil aj prorektor Technickej univerzity Košice Jaroslav Porubän. Podľa jeho slov je dôležité budovať systém vzájomne spolupracujúcich firiem, školstva a vedenia regiónu tak, aby sa študenti už počas štúdia mohli oboznámiť s činnosťou firiem a neskôr v nich zostali pracovať a z regiónu neodchádzali. "V našom občianskom združení vzdelávame ženy a snažíme sa, aby sa zvýšili možnosti ich uplatnenia na Slovensku a ostali pracovať práve v našej krajine," vyhlásila Zuzana Sotáková, spoluzakladateľka združenia Ženský algoritmus, ktorého misiou je odomykanie kariérneho potenciálu ženám a dievčatám v oblasti technológií a manažmentu. Ďalšou z možností, ako udržať mladých ľudí na Slovensku je podľa jej slov vytvorenie inkluzívnej spoločnosti, v ktorej chcú ľudia žiť. Zuzana Sotáková priblížila aj druhý projekt, ktorému sa venuje, a to Inspiring Girls. "Ukazujeme príklady úspešných Sloveniek, ktoré žili a pracovali v zahraničí, avšak vrátili sa na Slovensko a ukazujú mladým študentom a študentkám ich kariérnu cestu a to, že vrátiť na Slovensko sa oplatí." TASR o tom informoval tlačový a informačný odbor Úradu vlády (ÚV) SR. Upozornenie: TASR zverejňuje vyhlásenia, stanoviská, oznámenia v pôvodnom znení, dodanom zadávateľom, bez redakčnej úpravy. V zmysle § 5, ods. 2 zákona č. 167/2008 Z. z. o periodickej tlači a agentúrnom spravodajstve TASR nezodpovedá za obsah týchto informácií. Zverejňovanie vyhlásení, stanovísk a oznámení orgánov verejnej moci vykonáva TASR v zmysle § 3, ods. 5 zákona č. 385/2008 Z. z. o Tlačovej agentúre Slovenskej republiky ako službu vo verejnom záujme. hl
Všetko o agentúre
Spravodajský servis
Mobilné aplikácie
Videá
PR servis OTS
Fotografie
Audioservis
Archív a databázy
Monitoring