Slovenskí europoslanci podporujú vznik smernice EÚ o povinne platených stážach

15. júna 2023 15:58
Štrasburg 15. júna (TASR) - Poslanci Európskeho parlamentu (EP) v stredu vyzvali Európsku komisiu, aby navrhla právne predpisy na zabezpečenie kvality stáží v celej EÚ. S týmto návrhom súhlasia aj slovenskí europoslanci, informuje spravodajca TASR. Katarína Roth Neveďalová (Smer-SD) pripomenula, že už v rokoch 2011-2012 ako europoslankyňa podporovala návrh EP, aby ľudia v EÚ nerobili stáže, ktoré sú zadarmo. "Takéto stáže nie sú kvalitné a sú často zneužívané tak, že zamestnávatelia poskytnú stáže, ktoré potom neustále predlžujú a nahrádzajú nimi normálne pracovné miesto. Europarlament má teraz veľmi silnú pozíciu. Volá po nariadení alebo smernici, ktoré by riešili tento problém a znemožnili výkon stáží, ktoré budú zadarmo," vysvetlila. Prihovára sa za vyššiu kvalitu stáží, lebo tie sú pre mnohých mladých ľudí po skončení strednej alebo vysokej školy povinné, a aj za to, aby mali stážisti istotu sociálneho a zdravotného poistenia, prípadne nejaký typ pracovného voľna. Upozornila, že na Slovensku, dokonca aj štátne inštitúcie ponúkajú stáže zadarmo, čo je "neakceptovateľné". Miriam Lexmann (KDH) hovorí, že v prvom rade by tie stáže mali mať určitú kvalitu a nešlo o zneužívanie lacnej pracovnej sily, a mladí ľudia, ktorí väčšinou tie stáže vykonávajú, mali počas nich šancu na odborný rast, ďalšie vzdelávanie a nadobúdanie zručností. To je podľa nej cieľom správy EP pre eurokomisiu. Treba určite zabrániť tomu, aby sa stáže zneužívali na vykorisťovanie mladých ľudí, ale aby stáže boli dobre zaplatené a mladí ľudia motivovaní ich vykonávať a zároveň sa odborne posúvať dopredu. "Niektorí mladí ľudia aj niekoľko rokov po sebe prechádzajú zo stáže do stáže a ak to nemajú zaplatené, nemajú z toho žiadne výhody. Treba nastaviť taký mechanizmus, aby zaručil určité finančné ohodnotenie," odkázala. Pripomenula, že tento problém sa na pôde EP už riešil pred niekoľkými rokmi, keď sa zistilo, že mnohí stážisti pre poslancov pracujú zadarmo. Lucia Ďuriš Nicholsonová (Jablko) upozornila, že poslanci počúvajú zo všetkých strán o tom, že stáže sú často zneužívané ako inštitút lacnej práce, a sú pod úroveň mladých ľudí, ktorí majú určité vzdelanie. Platí to aj v prípade Slovenska. Podľa jej slov, pre liberálnu skupinu Obnovme Európu sa dôraz na platenie stážistov stal prioritou, aby nedochádzalo k zneužívaniu pracovnej sily na otvorenom trhu práce. Často totiž stážisti neboli ohodnotení a nemali ani sociálne istoty pre budúcnosť. "Našou správou apelujeme na Európsku komisiu, aby v krátkom čase prijala smernicu, ktorá bude povinná pre všetky členské štáty. Presadila by, že stáž musí byť zaplatená, nesmie byť pod úroveň jej vykonávateľov, a aby fungovalo model, že stážisti sa duálnym spôsobom aj niečo naučia a budú lepšie pripravení na trh práce," uviedla. Spresnila, že nejde len o stáže v inštitúciách EÚ, ale aj v súkromnom a verejnom sektore, pričom by mali byť prijaté jednotné pravidlá a v prípade ich ohodnotenia do takej miery, že sa to prelína so smernicou EÚ o minimálnej mzde. Robert Hajšel (Smer-SD) dodal, že slovenskí poslanci z frakcie socialistov a demokratov v minulosti ako jediní za Slovensko hlasovali za totálne zrušenie neplatených stáží. Existuje podľa neho riziko, že v prípade stáží zadarmo, ich budú vykonávať len deti z bohatých rodín, ktorých rodičia im zaplatia bývanie a dopravu, aby v EP získali počas stáží potrebné konexie a chudobnejší mladí ľudia sa ocitnú v nevýhode. UPOZORNENIE: TASR vydá k správe zvukové záznamy a videozáznamy. (spravodajca TASR Jaromír Novak) zsl
Všetko o agentúre
Spravodajský servis
Mobilné aplikácie
Videá
PR servis OTS
Fotografie
Audioservis
Archív a databázy
Monitoring