Žilina: Mesto inštaluje indukčné slučky, ktoré pomôžu sluchovo znevýhodneným

14. júna 2023 15:55
Žilina 14. júna (TASR) - Žilinská samospráva inštaluje na svojich pracoviskách 15 indukčných slučiek. Podľa hovorkyne mesta Zuzany Holienčíkovej pomôžu osobám so sluchovým znevýhodnením pri znižovaní informačnej bariéry. Doplnila, že indukčné slučky uľahčia komunikáciu aj zamestnancom inštitúcií. "Slučka je indukčný systém pre príjem signálu zvuku, ktorý poskytuje prístup k zariadeniam pre sluchovo znevýhodnené osoby. Záznam zvuku sa prenesie priamo do načúvacieho prístroja bez šumu na pozadí. Pri prepnutí načúvacieho prístroja do polohy 'T' budú občania v prístroji zreteľne počuť, čo im pracovník hovorí," vysvetlila hovorkyňa. Slučky podľa nej poskytol mestu Žilina darca, ktorý chcel zostať v anonymite. Cena jednej indukčnej slučky je približne 300 eur s DPH. "Sme veľmi vďační za pomoc aj pre túto špecifickú skupinu ľudí. Indukčné slučky im výrazne pomôžu pri komunikácii v úradoch a v klientskych centrách na území mesta Žilina," doplnila prezidentka Asociácie nepočujúcich Slovenska Jana Filipová. "Veľmi si ceníme dar, ktorý sluchovo znevýhodneným občanom uľahčí ich každodennú komunikáciu. Je to dôležitý krok v súvislosti so znižovaním informačnej bariéry. Za pomoc veľmi pekne ďakujeme," povedal primátor Žiliny Peter Fiabáne. Pätnásť indukčných slučiek bude k dispozícii v klientskom centre mestského úradu, v priestoroch Dopravného podniku mesta Žilina a ŽILBYT-u, v pokladni mestskej plavárne, na zimnom štadióne a v ďalších mestských zariadeniach. Mestský úrad v Žiline nainštaloval indukčnú slučku aj vo veľkej zasadacej miestnosti, dodala Holienčíková. mj mac
Všetko o agentúre
Spravodajský servis
Mobilné aplikácie
Videá
PR servis OTS
Fotografie
Audioservis
Archív a databázy
Monitoring
Zóna verejného záujmu