Vyjadrenie: MŽP: Odborníci envirorezortu diskutovali o aktuálnych otázkach...

26. mája 2023 14:09
Vyjadrenie: MŽP: Odborníci envirorezortu diskutovali o aktuálnych otázkach životného prostredia s kolegami z Rakúska Bratislava 26. mája (TASR) - Experti Ministerstva životného prostredia sa dnes zúčastnili environmentálneho workshopu s partnermi z rakúskeho Spolkového ministerstva pre ochranu klímy, životné prostredie, energetiku, mobilitu, inovácie a technológie. Bilaterálne stretnutie sa uskutočnilo vo Viedni a jeho cieľom bola vzájomná výmena informácií a skúseností na expertnej úrovni aj rozvíjanie ďalšej spolupráce. V rámci tematických celkov odborníci diskutovali o kvalite a ochrane ovzdušia, klíme, odpadovom hospodárstve, vodnom hospodárstve, ochrane prírody aj trvalej udržateľnosti. Účastníci bilaterálneho stretnutia hovorili aj o akreditácii Ramsarského mesta mokradí, význame značky Ramsar v oblasti cestovného ruchu, posudzovaní vplyvov na životné prostredie aj možných budúcich projektoch v rámci cezhraničnej spolupráce. Slovenskí aj rakúski experti predstavili svojim zahraničným kolegom projekty, ktorým sa v rámci uvedených oblastí v posledných rokov venovali. Pilotný workshop zástupcov slovenského Ministerstva životného prostredia a rakúskeho Ministerstva pre udržateľnosť a turizmus sa uskutočnil 10. septembra 2019. Dohodnutý bol za účelom položenia základov budúcej spolupráce a vzájomnej výmene informácií. Tie sa týkajú najmä sietí monitorovania kvality ovzdušia, vykonávaní opatrení z Národného programu znižovania emisií, vodného hospodárstva a riešení problémov súvisiacich s klímou. TASR o tom informovalo oddelenie komunikácie Ministerstva životného prostredia SR. UPOZORNENIE: TASR zverejňuje vyhlásenia, stanoviská, oznámenia v pôvodnom znení, dodanom zadávateľom, bez redakčnej úpravy. V zmysle § 5, ods. 2 zákona č. 167/2008 Z. z. o periodickej tlači a agentúrnom spravodajstve TASR nezodpovedá za obsah týchto informácií. Zverejňovanie vyhlásení, stanovísk a oznámení orgánov verejnej moci vykonáva TASR v zmysle § 3, ods. 5 zákona č. 385/2008 Z. z. o Tlačovej agentúre Slovenskej republiky ako službu vo verejnom záujme. rt
Všetko o agentúre
Spravodajský servis
Mobilné aplikácie
Videá
PR servis OTS
Fotografie
Audioservis
Archív a databázy
Monitoring
Zóna verejného záujmu