Bučany: Nyárovská kúria pozýva na dve historické prednášky

26. mája 2023 10:06
Bučany 26. mája (TASR) - Dve prednášky v rámci projektu Návrat Zayovcov do Bučian, ktorý z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia, prinesie Kultúrno-spoločenské centrum (KSC) - Nyárovská kúria v Bučanoch v nedeľu (28. 5.). Pripravila témy pôsobenia dánskeho umelca v Uhorsku a módy v čase empíru, informovala riaditeľka KSC Dagmar Nováková. "Katarína Beňová z Katedry dejín výtvarného umenia Filozofickej fakulty Univerzity Komenského a kurátorka zbierok starého umenia Slovenskej národnej galérie porozpráva o dánskom maliarovi Jánovi Jakubovi Stunderovi, ktorý sa usadil v Uhorsku a bol vyhľadávaným portrétistom uhorskej šľachty," uviedla. Eva Hasalová, kurátorka zbierky textilu Slovenského národného múzea - Historického múzea, poinformuje o histórii viac ako 200-ročných šiat, ktoré počas Viedenského kongresu (1814-1815) nosila šľachtičná Mária Zayová a zachovali sa dodnes. Ich kópiu si bude možné pozrieť priamo na podujatí. Kúria v Bučanoch slúži po rozsiahlej obnove v roku 2014 na kultúrne a spoločenské aktivity obce. Postavená bola ako vidiecke sídlo šľachty. Vystriedalo sa v nej množstvo majiteľov, ktorých väčšina nepochádzala priamo z Bučian, Bučányovci, Nyáryovci, Thardyovci, Horeckí, Majthényiovci a iní. Po roku 1902 sa kúria stala majetkom rodiny Springerovcov a bývalé šľachtické sídlo ako dostatočne reprezentatívna budova sa stalo sídlom riaditeľstva ich veľkostatku. Po roku 1948 prevzali veľkostatok s kúriou Československé štátne majetky. Od roku 1958 bola Nyáryovská kúria sídlom Poľnohospodárskej učňovskej školy. don lem
Všetko o agentúre
Spravodajský servis
Mobilné aplikácie
Videá
PR servis OTS
Fotografie
Audioservis
Archív a databázy
Monitoring
Zóna verejného záujmu