Vyjadrenie: Štvrtý kontingent slovenských policajtov vyslaný na pomoc...

23. mája 2023 9:16
Vyjadrenie: Štvrtý kontingent slovenských policajtov vyslaný na pomoc maďarskej polícii pri kontrole maďarsko-srbskej hranice Bratislava 23. mája (TASR) - Dňa 18. mája 2023 vykonal riaditeľ úradu hraničnej a cudzineckej polície P PZ plk. Mgr. Robert Gucký a 1. zástupca riaditeľa plk. JUDr. Ľudovít Bíró pracovnú návštevu štvrtého slovenského kontingentu vyslaného na územie Maďarska. Od 1. mája 2023 do 30. júna 2023 operuje v oblasti maďarsko-srbskej hranice v úseku oddelenia hraničnej kontroly Röszke už štvrtý slovenský kontingent vyslaný na podporu kontroly vonkajšej hranice Európskej únie. Kontingent tvorí 16 policajtov s piatimi hliadkovacími vozidlami a technickými prostriedkami na nočné videnie. Stretnutie s členmi kontingentu bolo v meste Szeged, kde veliteľ kontingentu npor. Bc. Rastislav Rácko informoval o pracovných podmienkach a stave kontingentu riaditeľa ÚHCP P PZ. Na základe bilaterálnej Dohody medzi Prezídiom Policajného zboru MV SR a Celoštátnym hlavným veliteľstvom polície Maďarska o vytvorení spoločných hliadok na území Maďarska slovenskí policajti vykonávajú spoločné hliadky s maďarskými policajtmi. Výkon služby pozostáva z hliadkovania pozdĺž maďarsko-srbskej hranice, kontroly spojníc poľných ciest, mostov, opustených budov smerom od štátnej hranice k hlavným cestným komunikáciám a tranzitným uzlom. Vyslaní policajti tiež vykonávajú kontrolu cestných vozidiel a ich posádok na komunikáciách vedúcich od srbskej hranice do vnútrozemia Maďarska, príp. peších osôb a získavajú operatívne informácií od miestnych ľudí k možnému výskytu migrantov. Technická vybavenosť kontingentu bola rozšírená o štyti technické zariadenia na nočné videnie, ktoré boli zabezpečené z fondov EÚ a boli odovzdané veliteľovi kontingentu. Nasledovala návšteva hliadok v operačnej oblasti. Slovenskí policajti slúžia v troj a štvorčlenných hliadkach s dvoma hliadkovacími vozidlami. Pred priamym výkonom služby je vždy vykonaná inštruktáž spoločných hliadok na miestnom oddelení polície v Röszke, počas ktorej sú policajti oboznámení s úlohami, ktoré majú plniť počas služby. Maďarský policajt je veliteľom hliadky a koordinuje celú činnosť hliadky, pričom komunikácia počas služby prebieha najčastejšie v maďarskom a v anglickom jazyku. Efektivita slovenského kontingentu je významná - za posledné dva týždne zachytili 434 migrantov a 1 prevádzača. Je to v priemere 30 migrantov za deň, čím výrazne prispievame k posilneniu bezpečnosti Schengenského priestoru. Pred stretnutím so slovenským kontingentom sa riaditeľ a 1. zástupca riaditeľa ÚHCP P PZ stretli s viceprezidentom maďarskej polície major generálom Dr. Jánosom Zoltánom Kuczikom, ktorý je aj hlavným hraničným splnomocnencom Maďarska. Na stretnutí bola prerokovaná aktuálna situácia v oblasti nelegálnej migrácie a prijímanie príslušných opatrení na posilnenie ochrany Schengenského priestoru a program nadchádzajúceho stretnutia Salzburského fóra, ktoré sa uskutoční na Slovensku. Na záver stretnutia viceprezident maďarskej polície vyjadril uznanie práce slovenských policajtov a požiadal o pokračovanie vysielania slovenských policajtov na podporu kontroly srbsko-maďarskej hranice. TASR o tom informovala hovorkyňa Prezídia Policajného zboru Denisa Bárdyová. Upozornenie: TASR zverejňuje vyhlásenia, stanoviská, oznámenia v pôvodnom znení, dodanom zadávateľom, bez redakčnej úpravy. V zmysle § 5, ods. 2 zákona č. 167/2008 Z. z. o periodickej tlači a agentúrnom spravodajstve TASR nezodpovedá za obsah týchto informácií. Zverejňovanie vyhlásení, stanovísk a oznámení orgánov verejnej moci vykonáva TASR v zmysle § 3, ods. 5 zákona č. 385/2008 Z. z. o Tlačovej agentúre Slovenskej republiky ako službu vo verejnom záujme. pis
Všetko o agentúre
Spravodajský servis
Mobilné aplikácie
Videá
PR servis OTS
Fotografie
Audioservis
Archív a databázy
Monitoring
Zóna verejného záujmu