Oznámenie: MPRV SR: Verejný odpočet príspevkových a rozpočtových organizácií

22. mája 2023 15:57
Bratislava 22. mája (TASR) - Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR (MPRV SR) informuje o konaní verejného odpočtu rezortných organizácií za rok 2022. Ide o príspevkové a rozpočtové inštitúcie v gescii MPRV SR. Zoznam a termíny: Plemenárska inšpekcia SR: 29. máj 2023, od 10:30 h, miesto konania: MPRV SR, Dobrovičova 12, Bratislava, zasadacia miestnosť na 1. poschodí. Štátna veterinárna a potravinová správa SR: 29. máj 2023, od 9:00 h, miesto konania: MPRV SR, Dobrovičova 12, Bratislava, zasadacia miestnosť na 1. poschodí. Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky: 24. máj 2023, od 9:00 h do 10:00 h, miesto konania: ÚKSÚP v Bratislave, pavilón A, Matúškova 21, Bratislava. Inštitút vzdelávania veterinárnych lekárov: 29. máj 2023, od 13:00 h, miesto konania: MPRV SR, Dobrovičova 12, Bratislava, zasadacia miestnosť na 1. poschodí. Múzeum vo Svätom Antone: 26. máj 2023, od 10:00 h do 11:00 h, miesto konania: Múzeum vo Svätom Antone, 969 72 Svätý Anton. Národné lesnícke centrum: 31. máj 2023, od 10:00 h do 11:00 h, verejný odpočet sa bude konať online formou prostredníctvom aplikácie Teams. Pripojenie účastníkov verejného odpočtu bude možné na webovej stránke https://web.nlcsk.org/. Štátny veterinárny a potravinový ústav: 29. máj 2023, od 14:00 h, miesto konania: MPRV SR, Dobrovičova 12, Bratislava, zasadacia miestnosť na 1. poschodí. TASR o tom informoval odbor komunikácie MPRV SR. UPOZORNENIE: TASR zverejňuje vyhlásenia, stanoviská, oznámenia v pôvodnom znení, dodanom zadávateľom, bez redakčnej úpravy. V zmysle § 5, ods. 2 zákona č. 167/2008 Z. z. o periodickej tlači a agentúrnom spravodajstve TASR nezodpovedá za obsah týchto informácií. Zverejňovanie vyhlásení, stanovísk a oznámení orgánov verejnej moci vykonáva TASR v zmysle § 3, ods. 5 zákona č. 385/2008 Z. z. o Tlačovej agentúre Slovenskej republiky ako službu vo verejnom záujme. rt
Všetko o agentúre
Spravodajský servis
Mobilné aplikácie
Videá
PR servis OTS
Fotografie
Audioservis
Archív a databázy
Monitoring
Zóna verejného záujmu