UPJŠ: Otvorili nové laboratóriá za viac ako milión eur pre biovedný výskum

17. mája 2023 17:55
Košice 17. mája (TASR) – Nové laboratóriá pre biovedný výskum otvorili v stredu v priestoroch Prírodovedeckej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika (PF UPJŠ) v Košiciach. Rekonštruované priestory a prístroje, ktorých hodnota je viac ako milión eur, budú slúžiť výskumu v oblasti proteínového inžinierstva, nanomedicíny, bioenergetiky a paleobiológie. "Očakáva sa, že v týchto laboratóriách sa budú realizovať výskumné projekty, ktoré budú prispievať k rozvoju vedy a technológií v prieniku biologických, fyzikálnych, chemických a informatických vied," oznámila univerzita. Laboratóriá budú slúžiť nielen zamestnancom Centra interdiciplinárnych biovied Technologického a inovačného parku (CIB TIP) UPJŠ a Katedry biofyziky PF UPJŠ, ale aj študentom na druhom a treťom stupni vysokoškolského vzdelávania. Svojou úrovňou a vybavením sa podľa univerzity zaradia medzi špičkové laboratóriá európskeho i svetového významu. Financovanie rekonštrukcie a nákup moderného experimentálneho zariadenia bolo viaczdrojové. Nové prístroje v laboratóriách získali predovšetkým cez projekt BioPickmol financovaný zo štrukturálnych fondov EÚ, ktorý bol zameraný na vývoj metódy detekcie koronavírusu SARS-Cov-2. Vybavenie laboratórií finančne menej náročnými prístrojmi je financované projektami Agentúry na podporu výskumu a vývoja (APVV) a Vedeckej grantovej agentúry (VEGA). "Prirodzene predpokladáme, že tieto unikátne prístroje a metódy budú slúžiť na spoluprácu nielen v rámci UPJŠ a košických univerzít, ale aj na spoločné projekty s významnými a rešpektovanými zahraničnými inštitúciami. Tieto laboratórne priestory vybavené najmodernejšími prístrojmi majú veľký potenciál zvýšiť kvalitu nášho výskumu, a tým aj naše možnosti zvýšiť úspešnosť pri získavaní finančných zdrojov z európskych grantových agentúr," uviedol vedúci CIB TIP UPJŠ Erik Sedlák. Projekty by podľa univerzity mohli viesť k vývoju nových liekov, biotechnologických aplikácií a lepšiemu pochopeniu biologických procesov. Zároveň sa očakáva vyššia intenzita spolupráce s priemyselnou praxou, predovšetkým prostredníctvom priameho napojenia laboratórií na novovzniknutý Košický klaster nového priemyslu (CNIC). UPOZORNENIE: TASR ponúka k správe foto a videozáznam. hol nik
Všetko o agentúre
Spravodajský servis
Mobilné aplikácie
Videá
PR servis OTS
Fotografie
Audioservis
Archív a databázy
Monitoring