Východoslovenská vodárenská spoločnosť schválila dlhopisový program

4. mája 2023 10:21
Košice 4. mája (TASR) - Východoslovenská vodárenská spoločnosť (VVS) spúšťa Dlhopisový program garantovaných výnosov. Emisiu dlhopisov v objeme 40 miliónov eur schválilo predstavenstvo i dozorná rada VVS. Ako pre TASR uviedla riaditeľka Klubu akcionárov VVS Miroslava Hančaková, úpis dlhopisov budú môcť vykonať výlučne akcionári VVS. "Úhradu emisného kurzu dlhopisov akcionár vždy vykoná zo svojich zdrojov. Predaj akcií akcionára môže, avšak nemusí slúžiť ako zdroj financovania kúpy dlhopisov, a obe transakcie nie sú navzájom podmienené," spresnila. Emisia dlhopisov je určená výlučne pre mestá a obce, ktoré sú akcionármi VVS. Výnos z predaja dlhopisov vodárne použijú na odkúpenie vlastných akcií od miest a obcí, ktoré prejavia záujem vstúpiť do dlhopisového programu. Samosprávy, ktoré vodárňam predajú svoje akcie, za ne budú môcť nakúpiť dlhopisy VVS, ktoré im majú každý rok garantovať významne atraktívnejšie výnosy, ako im doteraz plynuli z dividend. VVS podľa Klubu akcionárov pripravila dlhopisový program v reakcii na požiadavku akcionárov volajúcich po každoročnej garantovanej výplate výnosov vyplývajúcich z ich pozície vo VVS. V prvom kole vodárne predpokladajú predaj dlhopisov akcionárom s podielom na základnom imaní najviac 30 %. Hančaková tvrdí, že samosprávy, ktoré sa rozhodnú do programu vstúpiť, získajú každoročne takmer 16-násobne vyšší výnos, ako doteraz. Predstavenstvo spoločnosti zároveň ustanovilo odbornú skupinu, ktorá má pripraviť emisné podmienky a ďalšie náležitosti. "Následne pripravujeme tzv. road show, teda sériu informačných stretnutí s financujúcimi bankami VVS a následne s primátormi a starostami, aby sme im Dlhopisový program garantovaných výnosov podrobne predstavili, oboznámili ich s postupom, ako sa do programu zapojiť a zodpovedali na všetky ich otázky. Následne bude rozhodovanie na jednotlivých samosprávach," povedal člen predstavenstva VVS a správnej rady Klubu akcionárov VVS Daniel Kratky. Maturita dlhopisu má byť 20 rokov s právom VVS na predčasnú splatnosť počnúc v roku 2033, s právom VVS dlhopisy na základe dohody s jeho majiteľom kedykoľvek odkúpiť, s fixným raz ročne vyplácaným výnosom 6 % p. a., s menovitou hodnotou jedného dlhopisu 13,28 eura a dátumom emisie 31. január 2024. sem nik
Všetko o agentúre
Spravodajský servis
Mobilné aplikácie
Videá
PR servis OTS
Fotografie
Audioservis
Archív a databázy
Monitoring
Zóna verejného záujmu