Pri michalovskom gymnáziu vzniklo Centrum popularizácie fyziky ScienceOpenLab

3. mája 2023 14:59
Michalovce 3. mája (TASR) - Nové Centrum popularizácie fyziky ScienceOpenLab v stredu slávnostne otvorili v priestoroch Gymnázia Pavla Horova v Michalovciach. Umožniť má získavanie poznatkov vďaka experimentom, priame pozorovania rôznych javov a prepájanie vedomostí s praxou. Informuje o tom Košický samosprávny kraj (KSK) na svojej webovej stránke. Novinka študentom poskytne možnosť vyskúšať si jednoduché demonštračné pokusy a experimentálne techniky, ktoré uľahčujú pochopenie aj zložitých konceptov fyzikálnych javov. Experimenty budú zamerané na oblasti akustiky, magnetizmu, termodynamiky, hydrostatiky, hydrodynamiky, optiky, ale aj elektrického prúdu a mechanického vlnenia. Centrum majú viesť skúsení učitelia fyziky a informatiky. Gymnázium tiež v rámci projektu nadviaže spoluprácu s viacerými inštitúciami, vďaka čomu ponúknu žiakom aj verejnosti rôzne prednášky. Podľa predsedu KSK Rastislava Trnku je centrum vďaka svojej polohe dostupné pre žiakov Košického aj Prešovského kraja. "Fyzika nemusí byť len strašiakom, práve naopak, cieľom nového centra je popularizovať prírodné vedy, vzbudiť záujem o prírodné javy cez bádateľské aktivity a vytvoriť pozitívny vzťah detí k fyzike. Zároveň vytvorí priestor pre inšpiráciu učiteľov fyziky, podporí prírodovedné vzdelávanie v zemplínskom regióne, a tým aspoň sčasti zabráni odlivu mozgov do zahraničia," dodal s tým, že je dôležité, aby žiaci už teraz začali prepájať svoje nadobudnuté vedomosti s praxou. Dôležitosť takéhoto prepojenia vníma odborná verejnosť aj z pohľadu zamestnávateľa. "Veríme, že zriadením Centra pre popularizáciu fyziky sa podarí priniesť nové impulzy pre myslenie žiakov a pozitívne ovplyvniť ich profesijné smerovanie, aby sme získali špecializovaných odborníkov, ktorých trh práce čoraz viac potrebuje," doplnil predseda predstavenstva a generálny riaditeľ spoločnosti Slovenská elektrizačná prenosová sústava (SEPS) Peter Dovhun. Celkové náklady na realizáciu projektu dosiahli 40.980 eur, pričom grant z Nadačného fondu SEPS v Nadácii Pontis predstavuje sumu 30.000 eur. Zvyšných 10.980 eur tvorila spoluúčasť KSK. UPOZORNENIE: TASR ponúka k správe foto a videozáznam. sem nik
Všetko o agentúre
Spravodajský servis
Mobilné aplikácie
Videá
PR servis OTS
Fotografie
Audioservis
Archív a databázy
Monitoring