Trnavská univerzita a Univerzita sv. Cyrila a Metoda plánujú integráciu

14. apríla 2023 10:42
Trnava 14. apríla (TASR) - Trnavská univerzita a Univerzita sv. Cyrila a Metoda sa zapojili do výzvy Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR na predkladanie projektových zámerov na podporu pri strategickom rozvoji infraštruktúry vysokých škôl. TASR o tom informovala Kristína Kameníková z Univerzity sv. Cyrila a Metoda (UCM). V prvej fáze plánujú vytvorenie konzorcia a v ďalšom období plánujú spoločnú integráciu. "Zámer spájania oboch univerzít je výsledkom dlhodobých snáh a plánov. UCM a Trnavská univerzita sú jediné vysoké školy na Slovensku, ktoré sú na výzvu ministerstva už rok pripravené, majú vypracované právne analýzy a cestovnú mapu spájania. Obe univerzity dokonca zrealizovali testovanie spoločných informačných systémov a začali s prípravou budúcich spoločných študijných programov. Výzvu na podporu pri strategickom rozvoji infraštruktúry vysokých škôl neberieme len ako vznik konzorcia. Nad spoločnou budúcnosťou uvažujeme strategicky a v dlhodobom horizonte," uviedla rektorka UCM Katarína Slobodová Nováková. "Naša reakcia na výzvu je výrazom viacročnej spolupráce. Pripravovaný integračný projekt vytvára potenciál pre kvalitnú vzdelávaciu ponuku a špičkový vedecký výskum, z ktorého bude profitovať viac než 12.000 študentov, akademickí pracovníci a z mesta Trnava a regiónu urobí jedno z najvýznamnejších vysokoškolských centier na Slovensku," doplnil rektor Trnavskej univerzity René Bílik. Ambíciou oboch univerzít je budovanie spoločného vedeckého a kreatívneho parku a spoločných vedeckých tímov, ako aj vytváranie nových spoločných študijných programov a spoločných študentských médií. Univerzity chcú jednotne vystupovať aj v zahraničí a harmonizovať vzájomné informačné systémy pre vzdelávanie a riadiace procesy. Medzi ďalšie plánované aktivity patria spoločné využívanie laboratórnych priestorov a spoločné centrá podpory pre študentov a zamestnancov. Spojením a integráciou plánujú univerzity posilniť aj svoje kapacity. vm lem
Všetko o agentúre
Spravodajský servis
Mobilné aplikácie
Videá
PR servis OTS
Fotografie
Audioservis
Archív a databázy
Monitoring