Vyjadrenie: Generálna prokuratúra si vypočula hlas detí a mládeže, intenzívne...

2. apríla 2023 10:12
Vyjadrenie: Generálna prokuratúra si vypočula hlas detí a mládeže, intenzívne pokračuje v ich ochrane Bratislava 2. apríla (TASR) - Námestník generálneho prokurátora Slovenskej republiky Jozef Sedlák prijal pozvanie komisára pre deti Jozefa Mikloška na osobnú diskusiu v Parlamente detí a mládeže, ktorý je stálym poradným orgánom komisára. Jozef Sedlák, námestník generálneho prokuratúra SR: "Účasť na tomto stretnutí generálna prokuratúra privítala ako vzácnu možnosť vypočuť si hlas detí k aktuálnym celospoločenským témam, ktoré sa týkajú práv a záujmov detí. Najviac sa zaujímali o tému používania mobilných telefónov v kontexte duševného zdravia, a zároveň najmä študenti stredných škôl prejavili záujem o prednášky zo strany prokuratúry na školách o oprávneniach prokuratúry." Myšlienky a vyjadrenia detí a mládeže k témam práv detí v školách a duševného zdravia, ktoré dňa 29. marca 2023 prezentovali v diskusii so zástupcami generálnej prokuratúry, boli podnetnými aj pre generálnu prokuratúru, ktorú s komisárom pre deti spája spoločný záujem na zabezpečovaní efektívnej a účinnej ochrany detí. Podľa prieskumu Úradu komisára pre deti si až 93 percent detí myslí, že ich ohrozujú psychické problémy. Aj na tomto základe Generálna prokuratúra SR, ktorej dlhodobou prioritou je aj ochrana detí a mládeže, plánuje vyvinúť aktivity, ktoré dopomôžu k ich väčšej starostlivosti a edukácii v daných témach. TASR o tom informovala hovorkyňa Generálnej prokuratúry (GP) SR Zuzana Drobová. UPOZORNENIE: TASR zverejňuje vyhlásenia, stanoviská, oznámenia v pôvodnom znení, dodanom zadávateľom, bez redakčnej úpravy. V zmysle § 5, ods. 2 zákona č. 167/2008 Z. z. o periodickej tlači a agentúrnom spravodajstve TASR nezodpovedá za obsah týchto informácií. Zverejňovanie vyhlásení, stanovísk a oznámení orgánov verejnej moci vykonáva TASR v zmysle § 3, ods. 5 zákona č. 385/2008 Z. z. o Tlačovej agentúre Slovenskej republiky ako službu vo verejnom záujme. her
Všetko o agentúre
Spravodajský servis
Mobilné aplikácie
Videá
PR servis OTS
Fotografie
Audioservis
Archív a databázy
Monitoring
Zóna verejného záujmu