Reakcia MF SR na mediálne tvrdenia o podfinancovaní železníc

31. marca 2023 16:35
Bratislava 31. marca (TASR) - Ministerstvo financií SR (MF SR) tento rok uvoľnilo rozpočtovými opatreniami na dofinancovanie Železničnej spoločnosti Slovensko a. s. (ŽSR) dokopy 160 miliónov eur, pričom ďalších 21,4 milióna zaslali železničiarom z kapitoly ministerstva dopravy. Ministerstvo financií SR pripomína, že na prevádzku železničnej infraštruktúry ide každý rok viac peňazí. Tretinový nárast medzi rokmi 2021 a 2023 rovnako vyvracia akékoľvek tvrdenia o škrtaní zdrojov na údržbu. Útvar hodnoty za peniaze (ÚHP) na MF SR zároveň dlhodobo poukazuje na zlý stav tratí a potrebu ich systematicky obnovovať napríklad cez analyticky podloženú metodiku pre výber priorít vypracovanú spolu s ministerstvom dopravy. Následne bol spracovaný zoznam tratí na prioritnú obnovu, aby sa predišlo kolapsu dopravy. ÚHP tiež poukazoval na potrebu investovať do automatizácie. Cez plán obnovy sa podarilo zabezpečiť financovanie pre nových 120 km tratí na diaľkovo ovládané zabezpečovacie zariadenia. MF SR viackrát zdôraznilo potrebu uzatvoriť viacročnú zmluvu so štátom, ktorá by zabezpečila dlhodobé financovanie ŽSR a nastavila pravidlá pre každoročnú valorizáciu štátnej dotácie. TASR o tom informovali z tlačového odboru Ministerstva financií (MF) SR. UPOZORNENIE: TASR zverejňuje vyhlásenia, stanoviská, oznámenia v pôvodnom znení, dodanom zadávateľom, bez redakčnej úpravy. V zmysle § 5, ods. 2 zákona č. 167/2008 Z. z. o periodickej tlači a agentúrnom spravodajstve TASR nezodpovedá za obsah týchto informácií. Zverejňovanie vyhlásení, stanovísk a oznámení orgánov verejnej moci vykonáva TASR v zmysle § 3, ods. 5 zákona č. 385/2008 Z. z. o Tlačovej agentúre Slovenskej republiky ako službu vo verejnom záujme. ktv
Všetko o agentúre
Spravodajský servis
Mobilné aplikácie
Videá
PR servis OTS
Fotografie
Audioservis
Archív a databázy
Monitoring