Vyjadrenie: MZVEZ: Minister Káčer v NR SR: Tridsať rokov nášho ...

30. marca 2023 15:16
Vyjadrenie: MZVEZ: Minister Káčer v Národnej rade (NR) SR: Tridsať rokov nášho zahraničnopolitického smerovania nás priviedlo medzi demokraticky a ekonomicky najvyspelejšie štáty sveta, s rovnakými hodnotami a zásadami Bratislava 30. marca (TASR) - Minister zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky Rastislav Káčer predstavil vo štvrtok 30. marca 2023 v Zahraničnom výbore Národnej rady SR v Bratislave dokument "Zahraničná a európska politika Slovenskej republiky na rok 2023". Stabilita a mier v Európe predstavujú z pohľadu zahraničnopolitických záujmov SR absolútnu prioritu a v tomto kontexte šéf slovenskej diplomacie označil bezpečnosť, stabilitu a rozvoj Ukrajiny za zásadný strategický záujem Slovenska. Predpokladom pre naplnenie tohto cieľa je udržanie jednoty Európskej únie (EÚ) a Severoatlantickej aliancie (NATO), ktorá sa práve v kritickom momente vojenskej agresie Ruska proti Ukrajine ukázala ako mimoriadne silná. "Svetové spoločenstvo čelí bezpečnostnej, socioekonomickej a humanitárnej kríze, ktorej sprievodnými javmi sú aj dezinformácie, relativizácia univerzálnych hodnôt slobody, demokracie a ľudských práv, ako aj erózia medzinárodného poriadku založeného na pravidlách," zdôraznil minister Káčer. V tejto súvislosti označil za dôležité, aby Slovensko ani v zahraničnej a európskej politike nestratilo svoj morálny a strategický kompas. Súčasne varoval pred spochybňovaním zahraničnopolitického konsenzu. "Naše doterajšie smerovanie v zahraničnej politike nás za tridsať rokov priviedlo medzi ekonomicky a demokraticky najvyspelejšie štáty sveta, s rovnakými hodnotami a zásadami. Ukrajina dopláca na rovnakú ambíciu euroatlantického smerovania životmi svojich obyvateľov, zbombardovanou civilnou infraštruktúrou a popieraním práva na existenciu. Práve pre to je kľúčové udržať konsenzus o strategickom smerovaní zahraničnej a európskej politiky Slovenska," dodal R. Káčer a pomoc Ukrajine označil za obranu základných hodnôt a záujmov SR, ale tiež európskeho usporiadania. Zároveň dodal, že dôležitým momentom tohto roka je 30. výročie vzniku SR, ktoré je príležitosťou pre ohliadnutie sa a vyhodnotenie doterajšieho vývoja našej krajiny aj v zahraničnopolitickom meradle. TASR o tom informoval komunikačný odbor Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí (MZVEZ) SR. Upozornenie: TASR zverejňuje vyhlásenia, stanoviská, oznámenia v pôvodnom znení, dodanom zadávateľom, bez redakčnej úpravy. V zmysle § 5, ods. 2 zákona č. 167/2008 Z. z. o periodickej tlači a agentúrnom spravodajstve TASR nezodpovedá za obsah týchto informácií. Zverejňovanie vyhlásení, stanovísk a oznámení orgánov verejnej moci vykonáva TASR v zmysle § 3, ods. 5 zákona č. 385/2008 Z. z. o Tlačovej agentúre Slovenskej republiky ako službu vo verejnom záujme. akb
Všetko o agentúre
Spravodajský servis
Mobilné aplikácie
Videá
PR servis OTS
Fotografie
Audioservis
Archív a databázy
Monitoring
Zóna verejného záujmu