Oznámenie: Program dočasne povereného ministra spravodlivosti SR Viliama Karasa

30. marca 2023 14:43
Dočasne poverený minister spravodlivosti SR Viliam Karas sa v piatok 31. marca o 09.00 h zúčastni na Prvom celozborovom darovaní krvi ZVJS v zasadacej miestnosti Generálneho riaditeľstva Zboru väzenskej a justičnej stráže na Šagátovej 1 v Bratislave. Kompletné informácie: https://www.zvjs.sk/sk/aktuality/prve-celozborove-darovanie-krvi TASR o tom dnes informovala Monika Klobušická z MS SR. Upozornenie: TASR zverejňuje vyhlásenia, stanoviská, oznámenia v pôvodnom znení, dodanom zadávateľom, bez redakčnej úpravy. V zmysle § 5, ods. 2 zákona č. 167/2008 Z. z. o periodickej tlači a agentúrnom spravodajstve TASR nezodpovedá za obsah týchto informácií. Zverejňovanie vyhlásení, stanovísk a oznámení orgánov verejnej moci vykonáva TASR v zmysle § 3, ods. 5 zákona č. 385/2008 Z. z. o Tlačovej agentúre Slovenskej republiky ako službu vo verejnom záujme. lk
Všetko o agentúre
Spravodajský servis
Mobilné aplikácie
Videá
PR servis OTS
Fotografie
Audioservis
Archív a databázy
Monitoring